Mezinárodní konference Městské inženýrství

Dne 7. června 2019 se od 9.00 hodin uskuteční v Kulturním centru Svoboda (Za Mostní branou 1791/5, 350 02, Cheb, 354 423 311, info@kcsvoboda.cz) 24. ročník mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2019.

Záštitu nad pořádáním letošní konference přijal ministr kultury České republiky, ministryně pro místní rozvoj České republiky, ministr dopravy České republiky, ministr průmyslu a obchodu České republiky, hejtmanka Karlovarského kraje a starosta města Cheb.

Ing. Svatopluk Zídek,

člen představenstva ČKAIT, předseda OK ČKAIT Karlovy Vary

Autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby

Byl dlouholetým stavbyvedoucím v Pozemních stavbách Karlovy Vary a poté ředitelem První stavební a.s. Karlovy Vary. Působí v řadě institucí – Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI (předseda), Asociace inovačního podnikání. Od roku 2012 je jednatelem Informačního centra ČKAIT. Za svoji dlouholetou činnost byl Senátem PČR oceněn titulem Osobnost stavitelství 2009, od SF ČVUT Praha obdržel Šolínovu medaili FS ČVUT, získal čestné členství v partnerských inženýrských organizacích z Polska, Maďarska, Slovenska a čestné členství v ČSSI, kde byl v letech 2006–2011 (nyní člen prezidia) prezidentem. Město Karlovy Vary mu v květnu 2014 udělilo Čestné občanství města Karlovy Vary.

Po uzavření smlouvy mezi ČKAIT a ČSSI s Bavorskou inženýrskou komorou v roce 1994 a Saskou inženýrskou komorou v roce 1995 v Karlových Varech bylo nabídnuto německým kolegům a kolegům ze Slovenské inženýrské komory (smlouva s SKSI byla uzavřena v roce 1995 v Bratislavě) pořádat pravidelně v Karlových Varech mezinárodní konference, které by se věnovaly novému inženýrskému oboru, ve kterém ČKAIT uděluje autorizaci, a tím oborem bylo Městské inženýrství.

V roce 1996 byl uspořádán první ročník konference věnovaný právě tématu Městské inženýrství jeden z oborů autorizace ČKAIT. Konference byla zařazena do programu stavebního veletrhu FOR ARCH Karlovy Vary a byla od tohoto roku tradičně jeho hlavní odbornou součástí. Tak to trvalo až do roku 2010, kdy jsme byli nuceni pořádání stavebních veletrhů z ekonomických důvodů ukončit.

V té době jsme už ale pořádali ve spolupráci s Regionálním stavebním sdružením a Českým svazem stavebních inženýrů Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje a naše, již dobře zavedená mezinárodní konference, se od roku 2011 stala nedílnou součástí těchto Dnů.

24 ročníků mezinárodní konference Městské inženýrství bylo pořádáno v Karlových Varech, od roku 2018 se konference koná v Chebu

1996 Městské inženýrství – jeden z oborů autorizace ČKAIT

1997 Obytné zóny a město

1998 Nákupní střediska nový fenomén v životě měst

1999 Strom a město

2000 Veřejná prostranství města voda, zeleň a mobiliář

2001 Město místo pro spolupráci architekta a městského inženýra

2002 Nové materiály a technologie uplatňované v městském inženýrství

2003 Rekonstrukce center historických sídel z pohledu městského inženýra

2004 Problematika novostaveb v centrech historických sídel

2005 Revitalizace sídlišť součást revitalizace městské aglomerace

2006 Železnice a město

2007 Zdravé město z pohledu městského inženýra

2008 Letiště a město

2009 Sportovní stavby a město

2010 Bylo tady město, krajina …

2011 Od vojenského k civilnímu

2012 Lázně a město

2013 Povodeň a město

2014 Školství a město

2015 Církevní stavby a město

2016 Město a konverze industriálních areálů

2017 Městský inženýr městský architekt

2018 Doprava ve městě

2019 Urbanismus veřejného prostoru pod úrovní terénu

Letošní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2019, téma Urbanismus veřejného prostoru pod úrovní terénu, je spolufinancována z programu Euregio Egrensis – spolupráce ČR – Sasko, registrační číslo 0495-CZ-07.02.2019.

Hlavními organizátory konference jsou:

– Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě;

– Český svaz stavebních inženýrů, Oblastní pobočka Karlovy Vary, z.s.;

– Český svaz stavebních inženýrů;

– Ingenieurkammmer Sachsen.

Mezi partnery hlavních organizátorů v současnosti patří:

– Bayerische Ingenieurekammer Bau;

– Ingenieurkammer Thüringen;

– Slovenská komora stavebných inžinierov;

– Verband Beratender Ingenieure (VBI);

– Česká společnost městského inženýrství ČSSI;

– Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska;

– Regionální stavební sdružení Karlovy Vary;

– Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava;

– Fakulta stavební VUT v Brně;

– Dopravní fakulta ČVUT Praha.

Ze současných členů Vědecké rady konference jsou po celých 20 let jejími členy kolegyně a kolegové:

– doc. Ing. František Kuda, CSc., (ČSMI ČSSI);

– Dipl.- Ing. Pavel Budka, (Bavorská IK);

– Dipl.- Ing. Rainer Haßmann, (VBI);

– Ing. Pavel Křeček, FEng. (ČKAIT);

– Dr. Ing. Gundela Metz, (Saská IK);

– Ing. Jitka Thomasová, (ČSSI);

– Ing. Ján Tomko, (SKSI);

– Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. (FAST VŠB-TU);

– Ing. Svatopluk Zídek, (OK ČKAIT Karlovy Vary).

Členy Vědecké rady se postupně ještě stali:

– Dipl.-Ing. Karl Heinz Bartl, (IK Thuringen);

– Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Heinz Joachim Rehbein (Bavorská IK);

– doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. (FAST VUT v Brně).

K atributům konference patří pravidelné vydávání Sborníku přednášek uvedených na konferenci. Sborníky vycházely původně ve verzi česko-německé (příspěvky byly publikovány v řeči autorů) a české (německé) byly přeložené. Poslední tři ročníky vydáváme samostatně sborník v češtině a sborník v němčině (mají samostatné ISBN). V českém vydání sborníku vycházejí slovenské texty v originále. V roce 2016 a 2017 obdrželi a rovněž tak v roce 2018 obdrží účastníci konference společně v české i německé verzi obsah celého sborníku v elektronické podobě na nosiči flash.

Konferenci doplňují odborné exkurze. Neoficiální součástí konference jsou i pravidelná setkání přednášejících a čestných hostů s představiteli města Františkovy Lázně a Cheb i představiteli Karlovarského kraje pořádaná v předvečer konání konference.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *