Sanela na pražské náplavce

Na podzim letošního roku byla dokončena a otevřena první etapa revitalizace pražské náplavky. Značka Sanela, tradiční český výrobce sanitární elektroniky, zde premiérově instalovala v atypickém provedení nerezová antivandalová multifunkční umyvadla SLUN 70H (kulatý otvor s jinou montáží, ale stejnou funkcí), se zabudovaným piezo systémem pro ovládání dávkovače mýdla, výtoku vody a osoušeče rukou v jednom. Dále nerezové pisoáry se skrytým splachováním SLPN 09C; nerezové závěsné WC SLWN 04, premiéru má také atypické provedení piezo splachovačů WC SLW 01PA bez předního krytu na tlakovou vodu a nerezové doplňky. Značka Sanela vybavila i toalety pro invalidy, kde byl instalován nerezový záchod SLWN11, splachovač bez předního krytu SLW 03PA, madla a doplňky.

Revitalizace pražských náplavek je jednou z největších investic hlavního města Prahy do veřejného prostoru za poslední desítky let. Rekonstruované kobky umožní, aby náplavky žily po celý rok, nikoliv jako doposud pouze v jarních a letních měsících. Celkově bylo rekonstruováno dvacet kobek, z toho jsou tři toalety, tři galerie, dvě dílny, tři ateliéry, v jedné je pobočka Městské knihovny, ve zbytku pak kavárny. Rekonstrukce náplavek stála téměř 174 milionů korun. Příští rok se bude vypisovat tender na další etapy.

Rubriky: Firma | Napsat komentář

Mateřská škola Nová Ruda vítěznou realizací České ceny za architekturu 2019

Na slavnostním galavečeru České ceny za architekturu (ČCA) byly ve čtvrtek 14. listopadu ve Foru Karlín vyhlášeny výsledky 4. ročníku této soutěžní přehlídky České komory architektů (ČKA). Hlavní cenu si převzali Petr Stolín a Alena Mičeková za realizaci Mateřské školy Nová Ruda. Ve finále letošního ročníku České ceny za architekturu porota vybírala mezi šesti stavbami. Vítěz i finalisté se etablovali ze 34 nominovaných prací, které ČKA představila v červnu tohoto roku. Celkově se o Českou cenu za architekturu ve 4. ročníku ucházelo 186 děl dokončených v posledních pěti letech.

 

Uděleny byly rovněž čtyři Ceny partnerů: Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR za prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží, Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za velkorysý přístup k novostavbě průmyslového objektu, Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR za citlivé a originální řešení ve venkovském prostoru a Cena společnosti VELUX za práci s denním světlem.

Finalisty ze 34 nominovaných vybírala mezinárodní porota v čele s předsedkyní Imke Woelk (Německo). Dalšími členy byli Teresa Borsuk (Velká Británie), Michael Jakob (Švýcarsko), Etan Kimmel (Izrael), Iván Nagy (Maďarsko), Julien Rousseau (Francie) a Michal Sulo (Slovensko). Sešli se začátkem září přímo v České republice, aby osobně zhlédli vybrané nominované stavby. Hovořili s klienty, uživateli i samotnými architekty. Díla neposuzovali v žádných kategoriích. Porotci zhodnotili, že „tento přístup se ukázal být velmi užitečný, protože nám umožnil shromáždit velké množství vícevrstvých znalostí o jednotlivých projektech. (…) Překvapilo nás, že jsme viděli tolik projektů, které vznikly na základě individuální angažovanosti soukromých iniciátorů. Jednalo se o hybatele společnosti, jejichž architektonické hodnoty splňují holistický standard, jehož samozřejmou součástí jsou i společenské a ekologické požadavky.“ Ve své závěrečné zprávě se porota zamyslela i nad smyslem architektury pro každého z nás: „Nikoliv prostřednictvím sebeprezentace, ale prostřednictvím tvorby věcí, jež mají dopad na komplexnost a soudržnost, lze dosáhnout takové architektury, která ovlivní společenské procesy a poskytne lidem příležitost k zodpovědnému a pečlivému zacházení se světem, v němž společně žijí.“

Hlavní cena a Finalisté

Hlavní cenu porotci udělili Petru Stolínovi a Aleně Mičekové za realizaci Mateřské školy Nová Ruda (2018). Autoři z ateliéru Petr Stolín architekt navrhli novostavbu mateřské školy pro Vratislavice nad Nisou na limitovaném pozemku v těsném sousedství historické budovy střední školy a několika rodinných domů, přesto vytvořili prostor sloužící v první řadě dětem, poskytující jim svobodu, které přispívá nejen snadný pohyb mezi interiérem a exteriérem, ale také třeba vrstvení průsvitných fasád. Sami autoři tvrdí, že chtěli děti „naučit vnímat architekturu prostoru v různých formách, jež jsou v budově přítomné, a také si tento prostor umět přizpůsobit podle sebe.“ Na porotu zapůsobilajednoduchost a zdrženlivost uspořádání budovy školky, stejně jako využití prostředků, díky nimž se architektům podařilo realizovat projekt poskytující komplexní prostorový zážitek.“ Budova školky je podle porotců „překvapivá, záhadná a zároveň současná.“ Její „univerzální architektonické vlastnosti a zároveň citlivost vůči fyzickému kontextu místa s jeho omezenými rozměry“ považují za inspirativní. „Způsob, jakým architekti dosáhli velmi vysokého standardu stavby při skromném rozpočtu, je obdivuhodný. Precizní detaily, pečlivý a inovativní design interiéru i chytré využití materiálů činí projekt výjimečným a úspěšným,“ ocenili nejlepší realizaci porotci.

Čestné ocenění Finalista České ceny za architekturu 2019 získalo kromě vítězné stavby pět dalších různorodých prací z celé České republiky. Z architektonické soutěže s potvrzením regulérnosti od ČKA uskutečněné v roce 2014 vzešla Rekonstrukce hospody se sálem v Máslovicích (ATELIER BOD ARCHITEKTI, 2018). Architektonické řešení je podle porotců „ve všech ohledech vyvážené, jednoznačné a střídmé. Je ‚tak jednoduché, jak to jen jde, ale ne víc‘ (jak řekl Einstein).“ Porotu o své výjimečnosti přesvědčilo také Centrum současného umění DOX+ (Petr Hájek ARCHITEKTI, 2018) v Praze, konkrétně soubor budov DOX+ rozšiřující Centrum pro současné umění DOX o prostory pro tanec, hudbu, film a školu architektury (DOX+ tvoří tři objekty: administrativa se školou architektury ARCHIP, experimentální hudební a taneční sál a taneční zkušebna). Porotce fascinovala odvaha autorů a klienta umístit bez váhání v srdci živé městské čtvrti, v obytném bloku stávající zástavby, dva současné prvky.“ Drobným (ale nikoli svým významem) zásahem do krajiny a prostředí je Lávka přes Dřetovický potok (Aoc architekti, 2018) ve Vrapicích u Kladna na pěší cestě ze vsi na hřbitov. Podle porotců je lávka působivá „díky své skromnosti.“ Ukazuje podle nich, že „současná architektura, inženýrství a sochařství mohou fungovat ve vzájemné symbióze a vytvořit estetickou krásu.“ Mezi finalisty patří také dvě venkovská díla. K rekreaci slouží Chata u rybníka (Atelier 111 architekti, 2018) u Vyklantic, podle porotců navýsost archetypální architektonický objekt.“ Vyzdvihli, že „architektům se podařilo vytvořit prostor dokonale vyhovující základním tělesným i duchovním potřebám člověka.“ Usedlost Maneschowitz (a1 architects, 2016) v Manešovicích – její obnova a dostavba, je podle porotců „radostný a okouzlující projekt. Důmyslný a skromný, nabízející spoustu potěšení pro naše smysly.“

Čtyři Ceny partnerů

V České ceně za architekturu se udělují rovněž Ceny partnerů. Cenu Ministerstva pro místní rozvoj ČR za prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží získala Rekonstrukce hospody se sálem v Máslovicích (ATELIER BOD ARCHITEKTI, 2018). Hodnotitelé ocenili, že „rekonstrukce je ukázkovým příkladem vhodného postupu obce, která se zajímá o kvalitu svého vystavěného prostředí a využívá k tomu nástroje architektonické soutěže, přestože jí to zákon neukládá.“ A dodali, že tato rekonstrukce dokazuje, „že i v malých obcích může vzniknout skvělá architektura, která nabídne obyvatelům i návštěvníkům prostor pro společné aktivity a posílí jejich sounáležitost v rámci komunity i vztah k místu.“

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za velkorysý přístup k novostavbě průmyslového objektu patří Technologickému dvoru (boq architekti s.r.o., 2018) v Českých Budějovicích. Ministerstvo vyzdvihlo, že přestože nás stavby této typologie svým architektonickým řešením obvykle nikterak nepřekvapí, zde nás velkorysost přístupu autorů zaujme a uvěříme jim, že ‚to chtěli dělat trochu jinak.‘“

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR udělila cenu za citlivé a originální řešení ve venkovském prostoru Rodinnému domu (Atelier 6, AIR, 2017) v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Agentura ocenila nápaditou novostavbu, která vdechla danému místu nový impuls při respektu k původnímu stavení.“

Cenou společnosti VELUX za práci s denním světlem vyznamenali hodnotitelé Mateřskou školu Sedlejov (ARCHOO, 2018). Projekt podle odborné poroty partnera kvalitě denního osvětlení a vnitřního vzduchu věnuje velkou pozornost. „Rovnoměrné rozložení denního světla s vysokou složkou horního osvětlení, spolu s možností jeho regulace v souvislosti s prováděnými aktivitami, je provozovatelem školky velmi oceňováno,“ upozorňuje.

Výjimečný počin z oblasti architektury

V rámci České ceny za architekturu jsou rovněž oceňovány výjimečné aktivity na poli architektury. Nominace provádějí členové Akademie a Grémia ČCA, Akademici pak hlasovali na webovém portálu Ceny. Ocenění za Výjimečný počin se dostalo Centru současného umění DOX v Praze za přínos pro architekturu a výtvarné umění. Multifunkční areál, vzniklý ze soukromé iniciativy Leoše Války a za podpory jeho kolegů, nabízí jedinečný prostor pro prezentaci současného umění, včetně architektury,“ zní v odůvodnění. „Celý areál DOX lze považovat sám o sobě za příklad kvalitní současné české architektury – od přestavby bývalé holešovické továrny podle projektu Ivana Kroupy, přes dřevěnou vzducholoď Gulliver autorů Martina Rajniše a Leoše Války, až po multifunkční sál podle návrhu architektonického studia Petr Hájek ARCHITEKTI,“ oceňují akademici.

Oceněná i nominovaná díla je možné zhlédnout na výstavě

Oceněná a nominovaná díla budou letos vystavena v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 11. prosince od 18:00 hod. Výstava pak potrvá do 22. prosince. Posléze se začátkem ledna přesune na fakultu architektury ČVUT v Praze a násedně bude putovat po celé ČR. Pro aktuální informace sledujte web České ceny za architekturu.

Česká cena za architekturu 2019 v číslech:

  • 186 přihlášených děl
  • 34 nominovaných děl
  • 1 Hlavní cena
  • 6 finalistů
  • 4 Ceny partnerů
  • 1 Výjimečný počin
  • 7 členů poroty
Rubriky: Soutěže | Napsat komentář

Už jen 19 dní!

Současné úsporné stavby zohledňují nejen ekonomickou, ale i estetickou stránku a samozřejmě uživatelský komfort a zdravé prostředí. Právě inspirativní příklady z praxe přinášejí nové příležitosti, jak činit člověka spokojenějším prostřednictvím návrhu formy, funkce a materiality.

Novostavby a rekonstrukce, zkolaudované v roce 2019 a dříve, může do soutěžní přehlídky přihlásit vlastník stavby nebo projektant, architekt či realizační firma. Všechny přihlášené stavby budou hodnoceny odbornou porotou, která hodnotí architekturu, konstrukční, technické a technologické řešení. Vybrané stavby postoupí do hlasování veřejnosti zakončeného slavnostním předáním cen na veletrhu FOR PASIV 2020. Přihlášené stavby budou automaticky zařazeny do kategorie Stavba soutěže E.ON Energy Globe Award 2020.

Do soutěžní přehlídky Úsporný dům 2019 lze přihlásit domy rodinné, bytové, ale i administrativní stavby, nebo ty využívané k veřejným účelům. Stavby mohou být v pasivním či nulovém standardu, ale i s velmi nízkou energetickou náročností a u rekonstrukcí splňující požadavky programu Nová zelená úsporám či Operačního programu Životní prostředí.

Vítězové, které určí odborná porota a široká veřejnost, se mohou těšit na finanční ocenění ve výši 1 x 60 000 Kč a 2x 30 000 Kč, víkendové pobyty v pasivním domě v Českém ráji nebo na zapůjčení elektromobilu na týden. Vítěz hodnocení generálního partnera, kterým je Hypoteční banka, a.s, si bude moci prohlédnout svou vítěznou stavbu z ptačí perspektivy v balonu a získá k tomu balíček finančních služeb.

„Jsme velmi rádi, že jsme partneři soutěžní přehlídky, protože i sama společnost E.ON se snaží podporovat a motivovat zákazníky k energeticky úspornému chování. Domy, které jsou v soutěži přihlášeny, svědčí o tom, že občané stále více řeší výdaje za bydlení a myslí na svoji budoucnost. Naše společnost právě pro takové stavby nabízí zařízení na uchovávání energie, jde o solární baterii. V našem portfoliu se nachází vícero energeticky úsporných opatření. Společnost se snaží motivovat k úspornému chování i soutěží E.ON Energy Globe, což je nejvýznamnější české ocenění v oblasti ekologie.“

Společnost ABF a Státní fond životního prostředí České republiky ve spolupráci s Centrem pasivního domu letos vyhlásili již pátý ročník soutěžní přehlídky „Úsporný dům 2019“. Jejím hlavním cílem je představit široké veřejnosti stavby pro 21. století a ukázat, že kvalitně postavené nebo zrekonstruované stavby jsou především komfortní, zdravé, šetrné ke všem zdrojům i životnímu prostředí a dostupné prakticky každému. Přehlídka navazuje na předchozí čtyři ročníky, které nesly název Pasivní dům.

Fotografie loňských vítězů / Bannery soutěžní přehlídky / Tiskové zprávy / Odborná porota

Vyhlášení soutěžní přehlídky proběhlo 17. 9. 2019 na veletrhu FOR ARCH.

Přihlásit stavby do soutěžní přehlídky bude možné od 17. 9. – 4. 12. 2019.

Hodnocení odbornou porotou bude probíhat od 9. 12. 2019 – 13. 12. 2019.

Hlasování veřejnosti bude zpřístupněno od 16. 12. 2019 – 31. 1. 2020 na www.soutez-uspornydum.cz

Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 6. 2. 2020 u příležitosti zahájení veletrhu FOR PASIV.

Udělena budou tato ocenění: ocenění odborné poroty v obou kategoriích, cena Generálního partnera Hypoteční banka, cena pro hlasujícího z řad veřejnosti, cena veřejnosti.

Rubriky: Soutěže | Napsat komentář

Zájem o dřevostavby roste

V Bystřici nad Pernštejnem konal 13. ročník konference Dřevostavby v praxi. Hlavními tématy letošního ročníku byly problematika koupelen v suché výstavbě, akustika v dřevostavbách, fasády a podlahy v dřevostavbách a další zajímavá témata. Odborné přednášky z hlavního sálu doplnili přední odborníci na dřevostavby a suchou výstavbu svými poznatky, technickými specifikacemi, odbornými workshopy a praktickými ukázkami. Konference se zúčastnilo 200 zájemců z celé republiky.

Zhruba 3000 dokončených dřevostaveb v roce 2018

To, že zájem o dřevostavby stále roste, ukazují i počty dokončených rodinných domů v České republice. V roce 2017 činil počet zhotovených dřevostaveb 14,8 %, přičemž v roce 2018 tento podíl vzrostl již na 16,1 %. „Rostoucí zájem o dřevostavby má své důvody. Jsou jimi rychlá a finančně výhodná výstavba, skvělé tepelněizolační vlastnosti i kvalitní protipožární ochrana. V poslední době zájem o dřevostavby navyšoval také nedostatek klasických stavebních materiálů na českém trhu,“ říká Jiří Provázek, technický poradce společnosti Rigips. V roce 2018 tak bylo na území České republiky dokončeno zhruba 3000 nových dřevostaveb.

Moderní dřevostavba nedovoluje rychlé shoření

O současných trendech týkajících se dřevostaveb hovořili na konferenci odborníci na různá témata. Petr Kuklík například rozebíral požární problematiku dřevostaveb a prvky, které zabraňují rychlému shoření. V rámci konference zazněla i zajímavá informace, že stavby z klasických materiálů mnohdy při požáru shoří během kratšího času než moderní dřevostavby. Ing. arch. Jaroslav Svěrek popsal obnovu chaty Libušín na Pustevnách, která se brzo dočká svého otevření veřejnosti. Během přednášky hovořil o způsobech rekonstrukce i o zabezpečení montovaných rozvodů. Prezentace Veroniky Švejdové a Davida Marka se věnovala suchým sádrokartonovým podlahám Rigips. Na konferenci vystoupil také vážený německý architekt Roland Matzig, ze společnosti R-M-P architekten und ingenieure, který pohovořil o přednostech a záporech energeticky účinných staveb. A to především o rizicích těchto staveb a způsobech, jak jim předcházet.

Večerní program

Za zmínku stojí i večerní program. Napřed proběhla módní přehlídka netradičních kostýmů vyrobených z materiálů divizí společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ, Rigips, Isover a Weber. Poté následovala přednáška sládka Vojtěcha Slivoně ze společnosti Pivovary Staropramen, který atmosféru uvolnil tématy, jako jsou párování piva s jídlem a druhy piv. Během celého večera se návštěvníci mohli převtělit do automobilových závodníků. Večer byl zakončen bohatým rautem, při kterém bylo možné probrat jednotlivé přednášky, workshopy a zároveň navazovat obchodní vztahy.

Rubriky: Ekonomika | Napsat komentář

Wienerberger se účastní festivalu Týden vědy a techniky

Společnost Wienerberger se aktivně zúčastní 19. ročníku festivalu vědy, který pod názvem „Týden vědy a techniky“ pořádá Akademie věd ČR. Jde o největší akci svého druhu na našem území. Svou účastí dává Wienerberger najevo, že dnešní stavebnictví, byť se stále neobejde bez tradičních postupů, je moderním průmyslovým odvětvím rychle využívajícím výstupy aplikovaného výzkumu.

Společnost Wienerberger se zapojuje do bohatého programu 19. ročníku Týdne vědy a techniky pořádaného Akademií věd ČR, který probíhá ve dnech 11.–17. listopadu 2019 na mnoha místech České republiky. Bude se prezentovat formou odborné přednášky s názvem Program Wienerberger e4 dům: Domy budoucnosti, která se uskuteční ve čtvrtek 14. 11., v čase od 16:45 v sídle Akademie věd na Národní tř. 1009/3.

Vedle tradičního představování vědeckých pracovišť, univerzit a obvyklých technologických odvětví dostává prostor i stavebnictví. Wienerberger chce demonstrovat skutečnost, že stavebnictví drží krok s dobou. Receptura a způsob zpracování tradičních materiálů se posunuly tak, aby cihelné výrobky byly ještě více ekologické, energeticky efektivní a ekonomicky úsporné v souladu s dnešními vysokými požadavky na trhu.

Téma přednášky je zaměřeno na moderní koncept bytové výstavby Wienerberger e4 dům opírající se o čtyři pilíře pro jedinečný domov – energie, ekonomika, ekologie a estetika.

Wienerberger se vedle této konkrétní aktivity zapojuje do Týdne vědy a techniky i jako jeho podporovatel a stal se jedním z jeho hlavních partnerů. Úsilí společnosti Wienerberger souzní s její snahou o podporu českého odborného školství a vzdělávání odborníků ve stavebnictví. Firma podporuje školy a studenty napříč strukturou českého školství počínaje oborovými učňovskými školami a konče technickými univerzitami. „Snažíme se v mladých lidech vyvolat zájem o nové stavební technologie a přitáhnout je k řemeslu a oboru, který je u nás v poslední době stále více opomíjen, ale bez něhož se žádná ekonomika neobejde,“ říká jednatel společnosti Ing. Kamil Jeřábek. „Všichni chceme slušně a udržitelně bydlet, ale kvalitní cihlové domy se samy nepostaví,“ dodává.

Rubriky: Pozvánky | Napsat komentář

Zimní malty a zdicí pěna prodlužují stavební sezonu

První mrazíky už máme letos za sebou, přesto stavební sezona ještě končit nemusí. Prodloužit ji dokáží zimní malty HELUZ určené pro zdění cihelných bloků při teplotách mezi -5°C a +15°C. Stejně tak je pro chladné dny vhodná i systémová zdicí pěna HELUZ, při které nedochází k přenášení vlhkosti z pojiva do cihel, neboť na rozdíl od klasických vápenocementových malt není v pojivu přítomna voda.

Zdění cihel na cementové malty má být prováděno při teplotě od +5°C výše a naopak za mrazů nižších než -5°C je zakázáno.  Ale co dělat v mírné zimě, kdy lze očekávat průměrné teploty mezi nulou a +5°C ? Pro zdění v zimním období (tj. zpravidla mezi 1. listopadem a 31. březnem) nabízí společnost HELUZ tzv. zimní malty – jedná se o zimní varianty všech maltových směsí HELUZ, tj. tenkovrstvé celoplošné malty typu SBC, tenkovrstvé malty typu SB, dále malty zakládací, malty TREND i klasické zdicí malty M5. Pytle s maltou se zimní úpravou se dodávají ve stejném obalu jako běžné malty, jen jsou na čelní straně označeny piktogramy sněhové vločky s popisem ZIMNÍ VARIANTA a teploměrem znázorňujícím použití do -5 °C.

Další možností je využít v zimním období zdění na systémovou zdicí pěnu HELUZ, při které nedochází k přenášení vlhkosti z pojiva do cihel, neboť na rozdíl od klasických vápenocementových malt pěna neobsahuje vodu. Zdivo vyzděné na PUR pěnu dosahuje menších pevností zdiva, proto nelze bez konzultace s projektantem zaměnit tenkovrstvé malty za pěnu.

V uzavřené stavbě lze pokračovat uvnitř

„Pokud je to na stavbách jen trochu možné, doporučujeme počkat se zednickými pracemi, jako je zdění obvodových stěn, vnější omítky nebo betonování stropu až na jaro. Pracovat lze na stavbách, které jsou temperované,“ doporučuje Ing. Zuzana Hejlová, autorizovaná statička ze společnosti HELUZ. „Je-li stavba na zimu již „uzavřená“, to znamená, že jsou vyzděné obvodové stěny, je hotový strop a jsou zakryté stavební otvory, pak teplota uvnitř objektu zpravidla neklesá pod +8°C a lze tudíž pokračovat ve stavebních pracích uvnitř objektu. Ze zednických prací lze provádět např. zdění příček, vnitřní omítky apod.,“ dodává Ing. Zuzana Hejlová.

Při zdění v zimním období je nutné dodržet tyto zásady:

+ Materiál se musí chránit proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Rozbalené palety cihel, jednotlivé výrobky komínů a pytle s maltou musí být uskladněny v suchu za teploty nad -5 °C, tzn. v krytých skladech. Zdicí pěna HELUZ se musí skladovat alespoň v temperované stavební buňce, neboť teplota samotné dózy s pěnou musí být nad +10°C (ale zároveň méně než +30°C).

+ Při zdění nesmějí být na cihlách zbytky námrazy nebo sněhu ani nesmějí být zaprášené či jinak znečištěné. Veškerý zdicí materiál musí být suchý a při zdění se cihly nesmějí namáčet (doporučuje se cihly namáčet od teploty +10°).

+ Teplota vzduchu v průběhu zpracování a tuhnutí malty nesmí klesnout pod -5°C. Pokud se zimní malty zpracovávají při teplotách nad 0°C, není nutné záměsovou vodu předehřívat, při zdění pod bodem mrazu (tzn. od 0°C do -5°C) musí být pro přípravu zimních malt ohřátá i záměsová voda na cca 30°C. Zároveň platí u zimních malt omezení, že je lze zpracovávat do teploty +15°C (na tzv. zimní malty není možné zase zdít v létě).

+  Čerstvě vyzděné zdivo musí být chráněno před povětrnostními vlivy (deštěm, sněžením apod.) nepromokavou fólií a teplota nesmí klesnout v průběhu 14 dní po vyzdění pod -5°C. Pokud se pod ochrannou folii naskládá beze spár kolem celé zdi polystyrén v min. tl. 5 cm, může teplota krátkodobě klesnout až na -10°C. Z toho vyplývá, že při očekávaných nižších teplotách než -5°C se již nemá vyzdívat zdivo na cementové malty a je třeba počkat na příznivější předpověď.

+  Období teplot pod +5°C se nezapočítává do nutné technologické přestávky před statickým zatížením zdiva nebo před omítáním (čili o tuto dobu se musí prodloužit technologická přestávka).

+ Pokud je stavba na zimu již „uzavřená“, to znamená, že jsou vyzděné obvodové stěny, je hotový strop a zakryté stavební otvory, pak teplota uvnitř objektu zpravidla neklesá pod +8°C a lze tudíž pokračovat ve stavebních pracích uvnitř objektu. Ze zednických prací lze provádět např. zdění příček, vnitřní omítky apod.

+  Jakékoliv podcenění zimních teplot může vést k dodatečným vícenákladům. Při práci v zimě nejen že jde práce pomaleji, je také obtížnější dodržet kvalitu stavebních prací a i to má dopad na finální velikost deformace konstrukcí vlivem objemových změn (jako je smršťování, roztažnost, dotvarování). Zvláště pro velikost přetvoření v důsledku změn teploty je rozhodující počáteční teplota při vlastním provádění zdiva nebo stropu. Čím je teplota při provádění nižší, tím se zvyšuje pravděpodobnost vzniku nějakých trhlin, ať už potom v omítkách nebo i v samotné nosné konstrukci.

Rubriky: Firma | Napsat komentář

Chybějící stavební dělníky dovážíme ze zahraničí

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků trápí stavební firmy již delší dobu. Jejich kapacity jsou dlouhodobě vytížené téměř na maximum. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 mají stavební firmy kapacity vytížené v průměru na 95 % a zakázky nasmlouvané v průměru na 10 měsíců dopředu. Mnohé stavební firmy řeší nedostatek svých pracovníků zaměstnáváním zahraniční pracovní síly. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q4/2019 zpracované analytickou společností CEEC RESEARCH ve spolupráci se skupinou Saint-Gobain.

Téměř dvě třetiny (64 procent) českých stavebních firem zaměstnávají zahraniční pracovníky, kteří tvoří v průměru 16 procent všech zaměstnanců. Zaměstnávání zahraničních pracovníků je rozšířenější u velkých stavebních firem, kde více než čtyři pětiny (81 procent) těchto společností zahraniční pracovníky zaměstnává. U menších firem využívá tuto možnost pouze polovina (51 procent) dotázaných. Ve velkých společnostech představují zahraniční pracovníci v průměru desetinu (12 procent) všech zaměstnanců, u malých společností je to v průměru jedna pětina (21 procent).  Proč tomu tak je, popisuje Petr Bělina, předseda představenstva Trigema Building: „Stavební trh trpí nedostatkem pracovní síly. Domácí pracovní trh by na to měl reagovat. Jistou dobu samozřejmě trvá, než se zahraniční pracovníci ve stavebnictví zaučí, na druhou stranu, pokud není mezi Čechy o tuto profesi až takový zájem, je to jedna z cest, jak současnou situaci zlepšit.“

Zahraniční pracovníky více zaměstnávají inženýrské společnosti než společnosti věnující se pozemnímu stavitelství. Téměř tři čtvrtiny (73 procent) inženýrských společností tuto možnost využívají a zahraniční pracovníci tvoří v průměru 17 procent všech jejich zaměstnanců.  U pozemního stavitelství se jedná o tři pětiny (59 procent) firem, kde zahraniční dělníci tvoří 16 procent všech zaměstnanců. V provedeném průzkumu jsme se dotazovali ředitelů stavebních společností na výhody zaměstnávání zahraničních pracovníků. Z jejich odpovědí vyplynulo, že ve srovnání s českými pracovníky mají zahraniční dělníci  nižší počet dnů pracovní neschopnosti.  Na škále -5 až 5, kde 5 představuje největší výhodu a -5 největší nevýhodu získal tento faktor u ředitelů stavebních společností hodnotu 3,5 bodu.  Dále jako přínos vnímají ředitelé u zahraničních dělníků respektování autority nadřízeného pracovníka (3,3 bodu). Mezi další výhody řadí mzdovou náročnost (2,2 bodu), ochotu učit se novým věcem a výkonnost (shodně 1,9 bodu). Naopak za negativum považují ředitelé stavebních firem zapojení zahraničních dělníků do kolektivu. Tento faktor hodnotí průměrnou známkou -0,6.

Dvě pětiny (38 procent) oslovených stavebních firem uvedlo, že pomáhají zahraničním pracovníkům se získáním pracovního povolení. V tomto procesu hodnotily firmy náročnost jednotlivých kroků, kde za nejobtížnější považují získání dokladů prokazující odbornou způsobilost pracovníka (7 bodů z 10, kde 10 představuje největší obtížnost). Dále je pro stavební společnosti obtížné získat výpis z rejstříku trestů (5,3 bodu z 10) a pracovní smlouvu (4,6 bodu z 10). Mezi méně komplikované faktory patří získání biometrických údajů zahraničního pracovníka (3,9 bodu z 10), doklad o zajištění ubytování (3,5 bodu z 10) nebo vyšetření zdravotního stavu (3,4 bodu z 10). Za nejméně náročný krok považují firmy získání fotokopie cestovního dokladu (2,6 bodu z 10). Dále firmy uvádějí, že situaci jim komplikuje časový harmonogram jednotlivých kroků a celková časová náročnost tohoto procesu na úřadech. Pro firmy bývá často komplikované jednotlivé termíny skloubit a získat pracovní povolení v rozumné době.

V provedeném výzkumu uvádějí stavební firmy, že u nich téměř polovina (46 procent) zahraničních pracovníků zůstává déle než tři roky, více než dvě pětiny (43 procent) zůstávají do tří let a pouze desetina zahraničních pracovníků opouští svoji pozici do uplynutí zkušební doby.

Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2019 bude publikována na: www.ceec.eu

Rubriky: Ekonomika | Napsat komentář

Uzavírka na D1 bude ode dneška kratší

Jízda po dálnici D1 bude ode dneška opět o něco plynulejší. Specialisté firmy Skanska urychlili rekonstrukci úseku u Humpolce a ještě dnes odpoledne otevřou dálnici mezi kilometry 98 až 94 ve směru na Prahu v plné šíři, v pondělí odpoledne pak ve stejném úseku i ve směru na Brno.

„I když se množství prací na celém projektu oproti původnímu předpokladu zvětšilo, nakonec se nám díky vysokému nasazení techniky i lidí podařilo některé činnosti urychlit
a vyjít tak vstříc požadavkům investora,“ říká projektový manažer Michal Vozdecký
ze Skanska.


V úseku km 94-98 byly dosud uzavřeny rychlé pruhy v obou směrech a řidiči jezdili pouze v pomalém pruhu a po zpevněné krajnici. Od pondělního odpoledne už v obou směrech projedou zcela bez omezení.

„Jednou z našich priorit je bezpečnost a jsme rádi, že zkrácením dopravního omezení můžeme přispět k plynulejší jízdě ve stále se zhoršujícím počasí,“ dodává prezident Skanska Central Europe Michal Jurka.

Na zbývajícím úseku stavby v km 98-104 je již hotový cementobetonový kryt vozovky
a na jednom z mostů i položené živičné vrstvy. Aktuálně se dokončují krajnice
a protihlukové stěny a montují se ocelová svodidla. „Nejkomplikovanější je samozřejmě zvládnutí velkého množství práce v krátkém časovém termínu a vysoké nasazení na malém prostoru,“ uvedl Michal Vozdecký. Denně na projektu pracuje 150 až 170 dělníků
a strojníků.

 

Rekapitulace:

Km 90-94        zprovozněno 24. 9. 2019

Km 94-98        zprovozněno 3. 11. 2019 ve směru na Prahu, 4. 11. 2019 ve směru na Brno

Km 98-104      bude zprovozněno ve druhé polovině listopadu 2019

 

Název projektu: D1 modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov (2019)
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín výstavby: 05-11/2019
Stavební náklady: 640 mil. Kč

Rubriky: Firma | Napsat komentář

Pardubice řeší napojení na Hradec a Chrudim

Napojení centra Pardubic na kapacitní silnici I/37 z Hradce Králové na Chrudím zmizí poslední úzké hrdlo. Křižovatka u Globusu se dočká kompletní rekonstrukce, po které se zásadně zvýší její bezpečnost a průjezdnost. Stavbu včetně přidání jízdních pruhů, oprav a výstavby mostů v celkové hodnotě zhruba 185 milionů Kč provede Skanska během 20 měsíců.

 

Zakázka v hodnotě zhruba 184,9 milionu korun bez DPH je rozdělena do čtyř etap, hotova by měla být do 20 měsíců. Slavnostní poklep základního kamene stavby proběhl 31. 10. 2019. Předpokládané zprovoznění je v polovině roku 2020.

Předmětem díla je dostavba stávající mimoúrovňové křižovatky na západním okraji Pardubic do tvaru plnohodnotné deltovité křižovatky. „Jde hlavně o zhotovení druhého jízdního pásu silnice I/37 ve směru na Hradec Králové tak, aby byl úsek rozšířen na směrově dělenou čtyřpruhovou komunikaci,“ upřesnil hlavní stavbyvedoucí Roman Bače ze společnosti Skanska. Součástí stavby jsou kromě hlavní trasy také úpravy stávajících komunikací, mostní objekty, přeložky inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, elektrická a sdělovací vedení), vegetační úpravy a rekultivace.

Přípravné práce na stavbě I/37 Pardubice, mimoúrovňové křížení komunikací ulice Palackého zahájila společnost Skanska v polovině října. Zahrnují mimo jiné mýcení a vyfrézování zeleně, přeložky kabelů ČEZ a sdělovacích kabelů ČD, pasportizaci dotčených komunikací a pyrotechnický průzkum v místě výstavby nového mostu.

Součástí stavby jsou mimo jiné tři mosty. „Co se týká mostních objektů, bude se jeden stávající most rekonstruovat, jeden most typu Tubosider prodlužovat a jeden nový most budeme stavět,“ uvedl oblastní manažer Milan Zeman ze závodu Inženýrské stavitelství Morava společnosti Skanska.

Veškeré práce na tomto rozsáhlém projektu provede společnost Skanska pouze za částečného omezení dopravy. Dostavba mimoúrovňové křižovatky by v budoucnu měla zjednodušit výjezd na Hradec Králové a výrazně odlehčit dopravě v exponovaném místě nedaleko pardubického centra a hlavního vlakového nádraží. „Uděláme vše pro to, abychom stavbu realizovali s co možná nejmenším dopadem na dopravu v okolí stavby, v souladu s časovým harmonogramem a především při dodržení všech zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,“ uvedl výkonný ředitel divize Morava společnosti Skanska Aleš Krupka.

Rubriky: Firma | Napsat komentář

Něco se chystá. Ať vám to neunikne…

Dny otevřených dveří v pasivních domech letos překvapí… o víkendu 8. – 10. listopadu se otevře okolo 60 rodinných domů po celé republice a poprvé proběhnou komentované exkurze ve veřejných pasivních stavbách, kam jen tak laická veřejnost nevstoupí. Bude možné navštívit pasivní školku oceněnou v soutěži E.ON Energy Globe, největší pasivní základní školu u nás, komunitní centrum pro seniory, rezidenci 15 pasivních bytů anebo UCEEB – moderní multioborové pracoviště se špičkově vybavenými laboratořemi.

Sdílení zkušeností na vlastní oči

Inspirovat se obrázky v katalogu anebo na internetu je určitě přínosné při hledání představy o svém vlastním bydlení. Ale vidět domy naživo, osahat si prostor a technologie, mluvit s jejich majiteli, jak se jim v takových domech žije, jak fungují, jak ho stavěli, zda skutečně dosáhli podpory ve formě dotací, anebo co by udělali jinak… tak to žádný sebekrásnější obrázek nenahradí. Jedinečnou příležitost pro sdílení takto cenných informací z první ruky nabízí každý rok na podzim „Dny pasivních domů“. I letos se druhý listopadový víkend otevřou desítky pasivních domů po celé České republice. Návštěvníci mohou bezplatně navštívit již postavené domy, nebo i ty, které se teprve staví anebo jsou těsně před dokončením, inspirovat se architekturou, vnitřní dispozicí, konstrukčními systémy či technologiemi. Mohou získat informace přímo od majitelů, architektů nebo stavitelů těchto domů.

Pokud přemýšlíte o zdravém a úsporném bydlení, je to ideální příležitost zjistit, jaké jsou jeho výhody, nebo na co si dát při navrhování či stavbě pozor. Můžete se na vlastní oči a uši přesvědčit, že pasivní dům je domov, kde chytré technologie slouží, šetří a hýčkají.

Do kterých veřejných staveb se můžete zajet podívat?

Veřejnosti se otevře jedno z nejzajímavějších multioborových pracovišť u nás se špičkově vybavenými laboratořemi – UCEEB / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT. Anebo pasivní školka oceněná E. ON Energy Globe, která je spojením smělé architektury a moderních stavebních postupů. Bude možné také nahlédnout do největší pasivní školy v ČR Amos v Psárech, určené pro 540 dětí a slavnostně otevřené letos v září. Společnost JRD otevře rezidenci 15 pasivních bytů citlivě spojující neopakovatelnou atmosféru tradičního místa s životním stylem 21. století. Inspirativní bude bezpochyby Komunitní bydlení pro seniory – soubor budov, permakulturní zahrady a parku – pro pohodlný a důstojný život s odpovídající péčí nejen pro seniory. A v Ostravě bude možné zavítat do Výzkumného a inovačního centra NDK, jehož hlavním cílem je dlouhodobé monitorování a vyhodnocování fyzikálně-technických vlastností stavebních konstrukcí a vnitřního prostředí celé budovy za reálných vnějších podmínek.

Dny pasivních domů pravidelně pořádá Centrum pasivního domu (CPD).

  1. – 10. 11. 2019, 10:00 – 18:00, celá ČR
Rubriky: Soutěže | Napsat komentář