Stavebniny DEK nově prodávají vodu-topení-plyn

Stavebniny DEK rozšiřují nabídku pro instalatéry, topenáře a řemeslníky čítající více než 8000 položek. Zákazníci mohou také veškerý sortiment po objednání odebrat v jakékoliv prodejně Stavebnin DEK, přičemž základní vodo-instalační a topenářský materiál je vždy skladem.

„Jsme rádi, že můžeme řemeslníkům, topenářům a ostatním řemeslníkům nabídnout vše, co potřebují.  I v této oblasti zákazníkům poskytujeme plnou podporu prostřednictvím proškoleného personálu a jeho osobního přístupu. Letos v tomto sortimentu očekáváme tržby okolo 250 mil. Kč,“ říká Vít Kutnar, generální ředitel skupiny DEK, která kromě prodeje samotného vždy dbá na odbornost a inovace ve službách zákazníkům.

Novinkou v prodeji vodotopenářských služeb je on-line konfigurátor pro výběr čerpadla DEKSMART, který prostřednictvím přehledného webového průvodce všemi parametry vybere čerpadlo na míru danému projektu a účelu.

Kromě produktů samotných nabízí Stavebniny DEK také systémová řešení v oblasti obnovitelných zdrojů nebo při hospodaření s vodou. „Nabízíme například kompletní sestavy určené pro zadržování a využívání dešťových vod pro zálivku zahrad i v domácnostech, na které lze získat podporu v rámci dotačního programu Dešťovka,“ říká Adam Petr, ředitel divize voda-topení-plyn Stavebnin DEK s tím, že firma je též schopna vyřídit dotace na sestavy obnovitelných zdrojů energie.

Ruku v ruce s nabídkou nového sortimentu se průběžně rozšiřuje i nabídka DEK půjčoven, které mají ve svém portfoliu malá rypadla i bagry pro různé druhy zemní práce – od výkopu pro drenáže, trubky, nádrže na dešťovou vodu až po bazén.

Specializované prodejny vodo-instalačního a topenářského sortimentu jsou v Praze Hostivaři a Stodůlkách, Brně, Ostravě Hrabové a Hrušově, Plzni, Hradci Králové, Pardubicích, Teplicích, Uherském Hradišti, Blansku, Chrudimi, Jindřichově Hradci, Kladně, Mladé Boleslavi, Příbrami, Svitavách, Trutnově a Prostějově

Rubriky: Firma | Napsat komentář

Baumit zve na výstavu Země živitelka 2019

Společnost Baumit představí v rámci mezinárodního agrosalónu Země živitelka 2019 své produktové portfolio na Výstavišti v Českých Budějovicích, a to v termínu 22. – 27. srpna.

Tradiční mezinárodní agrosalón Země živitelka vstupuje letos do svého 46. ročníku s podtitulem Výzvy českého zemědělství. Jedná se o největší a nejvýznamnější akci tohoto typu se zaměřením na zemědělský sektor v České republice i na Slovensku. Letos se mohou její návštěvníci seznámit s nabídkou více než 560 vystavovatelů na celkové výstavní ploše o velikosti více než 15 hektarů.

Společnost Baumit se v rámci tohoto významného mezinárodního agrosalónu zaměří na prezentaci stavebních materiálů aktivně podporujících zdravé bydlení. Ve své expozici představí nejširší nabídku odstínů fasádních omítek, kreativní techniky pro jedinečnou tvář fasád rodinných domů, unikátní vlastnosti zateplovacích systémů Baumit open i vnitřních omítek Baumit Klima.

„Výstava Země živitelka má v České republice bohatou tradici a každoročně se těší velkému zájmu svých návštěvníků. I z tohoto důvodu je pro nás ideální příležitostí nabídnout zájemcům o moderní stavební materiály ta nejlepší řešení pro stavbu rodinných domů či průmyslových objektů. Pro Baumit je to letos další významná prezentace v oblasti veletrhů a výstav, kde můžeme předat naše mnohaleté zkušenosti investorům a majitelům nemovitostí i realizačním firmám a být jim tak nejbližším rádcem. Srdečně tedy zveme všechny k návštěvě naší expozice,“ sdělil k účasti na letošním ročníku tohoto agrosalónu Ing. Martin Sochor, vedoucí marketingu Baumit, spol. s r.o.

Expozice společnosti BAUMIT je na výstavě Země živitelka 2019 situována na pozici 208 ve střední části Výstaviště České Budějovice.

Rubriky: Pozvánky | Napsat komentář

Na plavebním kanále Vraňany – Hořín opět plují lodě

Po sedmi týdnech odstávky byla obnovena plavba lodí mezi Mělníkem a Prahou, kde probíhá stavba nových mostů přes vodní cestu. Pro jejich zakládání a přeložky inženýrských sítí bylo nutné plavební kanál Vraňany – Hořín u Mělníka vypustit. Ředitelství vodních cest ČR zajistilo po dobu zastavení provozu náhradní přepravu menších sportovních lodí po silnici. Práce úspěšně pokračují tak, aby na konci příštího roku byly mosty dokončené a do Prahy mohly bezpečně proplouvat vysoké lodě.

Ředitelství vodních cest ČR v rámci komplexního zvýšení parametrů Vltavské vodní cesty z Mělníka do Prahy rekonstruuje 10 mostů na podjezdnou výšku pro lodě až 7 m. Stavební práce začaly na jaře letošního roku prvními 5 mosty přes plavební kanál Vraňany – Hořín, z nichž budou dokonce tři mosty zdvižné. V úvodní fázi si probíhající stavební práce vyžádaly odstávku plavebního kanálu na 45 dnů v období od 1. července do 15. srpna roku 2019.

Plánované práce se podařilo zrealizovat, pode dnem kanálu byl vybudován multikanál pro vedení inženýrských sítí v Lužci, dva mosty byly demontovány a proběhlo zakládání nových mostů zasahující pod běžnou hladinu v kanále. Po celou dobu vypuštění kanálu byl nasazen maximální počet techniky i pracovníků, díky čemuž byly práce dokončeny v plánovaném termínu.

„Bezprostředně po vypuštění Vraňansko – Hořínského kanálu a v souvislosti s vysokými letními teplotami bylo nutné udržet stálou kvalitu mokřadních lokalit přímým čerpáním vody do mokřadů a tůní. Za dobu vypuštění plavebního kanálu nedošlo k úhynu ani k ohrožení cenných živočichů žijících v mokřadech podél plavebního kanálu,“ uvedl RNDr. Jiří Veselý zajišťující biologický dozor investora.

Po dobu odstávky vodní cesty zajistilo Ředitelství vodních cest ČR náhradní přepravu malých rekreačních lodí po souši mezi Kralupy nad Vltavou a Roudnicí nad Labem, která ale byla omezena jen na lodě do šířky 2,55 m. Na tuto novou službu si plavci zvykali postupně, nakonec se úspěšně přepravilo 18 lodí.

Podle původního plánu provozovatel vodní cesty s.p. Povodí Vltavy plavební kanál 16. srpna 2019 opět zprovoznil. První lodě se štěrkopískem pro Prahu hned poté propluly. Práce na mostech dále pokračují bez omezení plavby.

Stavbu Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě, kanál Vraňany – Hořín, Ia. etapa, realizují dodavatelé STRABAG Rail a.s. – EUROVIA CS a.s. – OK Třebestovice a.s. se stavebními náklady 600 mil. Kč bez DPH a práce budou dokončeny v roce 2020. Stavba je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Na tuto etapu pěti mostů přes plavební kanál Vraňany – Hořín u Mělníka bude navazovat ve druhém pololetí letošního roku druhá etapa zbývajících dvou mostů přes tento kanál. Následně v roce 2020 budou zvyšovány i tři mosty přes plavební kanál Trója – Podbaba v Praze. S těmito stavbami souvisí i samostatně budovaná úprava ohlaví plavební komory Hořín, která byla zahájena v červnu tohoto roku a práce zde intenzivně běží rozebíráním kamenných a betonových konstrukcí i zakládáním jímky.

Rubriky: Ekonomika | Napsat komentář

Bytová schizofrenie

Není den, abychom si někde nepřečetli něco o nedostatečné a pomalé výstavbě bytů. Tedy o malém počtu zahajovaných i dokončených bytových jednotkách. O pomalém postupu ve vydávání stavebních povolení. Ale ono jak kde. Praha je již hodně roků ukázkou naprosto schizofrenního přístupu k této problematice.

Jde tu o úplnou absenci schopnosti magistrátu v řešení územního plánu. Jednotlivé stavební úřady městských částí Prahy se chovají svévolně k požadavkům stavebníků. Jsou nepostradatelní a také neovladatelní. Systémová podjatost je jeden z odstrašujících prostředků jejich svévole.

Ale vraťme se k otázce, jestli skutečně jde nebo nejde o nedostatečnou výstavbu bytů.

Určitě jde o velký byznys s nemalými zisky. Nejde však jenom o skutečný nedostatek bytů.

V loňském roce bylo dokončeno v zemi 33 tis. bytů. V Praze asi 5 tis. bytů. Z těchto pěti tisíc jich třetinu koupili Rusové a Vietnamci.  Nová výstavba bytů se stala žádaným investičním produktem. Žádná banka nemůže dát těmto investorům takový úrok, který by představoval každoroční růst cen nových bytů. Cena těchto bytů je dnes pro občana české republiky, a především mladého člověka, naprosto nedostupná.

V Praze se zastavují již tak zcela malé zelené plochy, proluky a veřejná prostranství. To je nezodpovědné. Nové byty se mají stavět jenom v okolí Prahy spolu s novou infrastrukturou.

Dnes jsou náklady na výstavbu nového bytu takové, že pouhých 40 % je vlastní cena stavebních prací. Pozemek v ceně bytu dělá 30 %, projekt a povolovací řízení 10 % a marže zisku dosahující až 20 %.

Meziročně v 1.kvartálu 2019 stoupla cena nových bytů o 9,4 %. A tento růst bude ještě nejméně několik roků pokračovat.

V ČR je 4,7 mil. bytů. To je asi 480 bytů na 1 tis. obyvatel. V evropských tabulkách je to něco mezi Norskem a Dánskem. V těchto zemích netrpí nedostatkem bytů. Nejvíce bytů, a to 580 na 1 tis. obyvatel, má Portugalsko. Nejméně Slovensko 370.

Zvláštností bytového fondu v ČR je, že 78,5 % obyvatel tyto byty vlastní. Pouze 21,5 % bydlí v nájemních bytech. V tomto ukazateli jsme naprosto na špici EÚ. Před námi je již jenom Slovensko, kde 90,1 % obyvatel bydlí ve svém.

Potřebujeme posílení výstavby inženýrských staveb i na úkor pozemního stavitelství. Nedostatek stavebních kapacit v zemi, nedostatek stavebních materiálů a katastrofální nedostatek řemeslníků, bude jenom prudce zvyšovat cenu nových bytů. Nová výstavba bytů by se měla orientovat především na výstavbu obecního nájemního bydlení, rodinných domů a sociálních bytů v obcích. Developerská výstavba bytů v Praze pak jenom na místech tzv. braunfieldů.

Ing. Vilém Tvrdík

člen správní rady Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR

předseda sekce malého a středního podnikání

 

Rubriky: Komentáře | Napsat komentář

STAVBA ROKU 2019 představuje přihlášené stavby

Již od ukončení přihlášek se na www.stavbaroku.cz prezentuje 59 přihlášených staveb a stavebních děl, z toho 53 přihlášených do Stavby roku 2019 a 6 staveb přihlášených do Zahraniční stavby roku 2019. Soutěží stavby různých velikostí, z celého typologického spektra a stavebních odvětví. Odborná pětičlená porota a následně Sbor expertů pracují na hodnocení přihlášených staveb. Výsledkem budou nominace na titul Stavba roku, následné udělení titulů Stavba roku 2019 a udělení dalších cen. Nominace budou vyhlášeny 9. září 2019 v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze. Slavnostní udílení titulů a Zvláštních cen proběhne 21. října 2019 tradičně v Betlémské kapli v Praze. Časopis Stavitel je hlavním mediálním partnerem.

„Těší nás opětovný zvýšený zájem všech přihlašovatelů. Jak vyplývá z komunikace se stavebními společnostmi, investory ze soukromého i veřejného sektoru, projektanty a autory, většinou po svém vlastním interním „předkole“ vybírají a hlásí do této tradiční celorepublikové přehlídky to, co považují ze své stavební činnosti za nejzdařilejší. V soutěži má tak nejen odborná, ale i široká veřejnost, možnost seznámit se opravdu se špičkou stavitelského umění a architektury v České republice i v zahraničí,“ hodnotí průběh aktuálního ročníku Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., viceprezident SIA ČR – Rady výstavby a předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a rady programu Stavba roku a dodává: „Ve Stavbě roku nejde pouze o kvantitu, ale hlavně o kvalitu a vysokou úroveň přihlášených. To je i jedním z důvodů proč letos padlo rozhodnutí, že porota navštíví všech 53 přihlášených staveb.“

Které regiony se utkají o prestižní celorepublikový titul Stavba roku?

Přihlášené stavby představují špičku stavitelského umění, kterým se přestavují jednotlivé regiony. Nejsilněji je zastoupena Praha (13 staveb), i když tomu tak vždy nebylo, následují shodně Královéhradecký kraj (7), Středočeský kraj (7), po 5 stavbách jsou zastoupeny kraje Jihočeský a Moravskoslezský, kraj Plzeňský je zastoupen 4 a kraj Liberecký 3 stavbami, po 2 přihláškách přišlo z kraje Pardubického, Jihomoravského a Zlínského. Po jednom kandidátovi na titul Stavba roku 2019 mají kraje Ústecký, Karlovarský a Vysočina. Jediný nezastoupený kraj stavbou je kraj Olomoucký.

Přihlášená stavební díla přináší typologickou pestrost

Mezi soutěžícími stavbami mají převahu novostavby nad rekonstrukcemi.

Typologicky se přihlásili rekonstrukce historických objektů, zámků, komerční a kancelářské budovy, obchodní prostory, průmyslové a výrobní stavby, bytové a rezidenční domy, rodinné domy, kulturní, vzdělávací a sportovní zařízení, dopravní stavby, úpravy veřejného prostoru, vodní díla i stavby infrastruktury. Mezi přihlášenými například najdeme i objekty projektované v BIM, objekty navazující na koncept Smart Cities i stavby energeticky soběstačné.

Soutěžní přehlídka je výjimečná právě širokým záběrem a typologickým rozsahem přihlašovaných staveb. Představuje současnou architekturu i výborné stavitelství, a nechybí ani stavby inženýrské i dopravní. Je otázkou, která díla natolik zaujmou a osloví hodnotitele a odnesou si z letošního soutěžního klání nominaci a následně titul nebo některou z dalších cen.

Kolik úhlů hodnocení má kvalita?

Stavby budou posuzovány z různých úhlů pohledu kvality díla – dle investičního záměru, účelnosti, začlenění do okolí, architektury, efektivnosti, inovativnosti, kvality stavebních prací a materiálů, trvalé udržitelnosti, energetické náročnosti, bezbariérovosti, provedení detailů, spokojenosti stavebníka a uživatele, součinnost projektantů, stavebních firem a investora v průběhu stavby, a dalšími kritérii souvisejícími s jejich realizací.

Spuštění hlasování veřejnosti

Již tradičně můžete také na www.stavbaroku.cz dát svůj hlas Vaší favorizované stavbě v hlasování veřejnosti od 15. 8. 2019 od 10:00 do neděle 20. 10. 2019 do 12:00, kdy bude hlasování ukončeno a výsledky hlasování budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru v pondělí 21. 10. 2019 v Betlémské kapli. Hlasovat veřejnost může ze všech přihlášených staveb. Cenu veřejnosti podpořilo Rádio Impuls, které se v letošním roce stalo hlavním rozhlasovým mediálním partnerem soutěžní přehlídky.

Porota Stavby roku 2019

Porota složená ze zástupců vypisovatelů z řad architektů a inženýrů pracovala ve složení doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, Csc., předsedkyně poroty, Ing. arch. Akad. arch. Jan Vrana (Nadace ABF), Ing. Renata Zdařilová Ph.D. (ČKAIT), doc. Ing. Jan Pašek Ph.D. (SPS ČR) a Ing. Ladislav Vaněk (MPO ČR). Porota navštívila v rámci hodnocení během července a začátku srpna všech 53 přihlášených staveb a najela rekordních 2 690 km. Na cestě s porotou všechny stavby dokumentoval i filmový štáb.

Zveřejnění nominací Stavby roku 2019 – 9. 9. 2019

Vyhlášení nominací proběhne v pondělí 9. září 2019 od 19:00 v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze. Slavnostní vyhlášení výsledků následně proběhne v pondělí 21. října 2019 v Betlémské kapli v Praze v rámci Dnů stavitelství a architektury organizovaných SIA ČR – Radou výstavby, a kromě ocenění Stavba roku 2019 se bude udělovat tradičně i ocenění v soutěžích Zahraniční stavba roku 2019 a Urbanistický projekt roku 2019.

Přihlášená, nominovaná i oceněná díla Stavby roku 2019 budou k vidění na výstavách, veletrzích a při dalších příležitostech v průběhu celého roku v České republice i na Slovensku.

Vypisovateli 27. ročníku tradiční prestižní soutěžní přehlídky jsou Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je ji organizátorem celé soutěže, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR.

 

Všechny přihlášené stavby na webu Stavby roku 2019 na www.stavbaroku.cz.

Rubriky: Soutěže | Napsat komentář

REHAU rozšiřuje závod v Jevíčku

Firma REHAU investovala zhruba 6,8 milionu Eur do rozšíření závodu v Jevíčku a vytvořila tím tak desítky nových pracovních příležitostí v regionu. Oficiální otevření se konalo 19. července 2019. REHAU Jevíčko je dodavatelem automobilového průmyslu již od roku 2011. S ohledem na růst poptávky byl postaven nový závod PEPSIN zaměřený především na montáže zadních spoilerů.

Budova s názvem PEPSIN, jejíž stavba započala v březnu 2018, se skládá z montážní, logistické a administrativní části. Prostor pro montáže zaujímá plochu 2800 m2 a logistická plocha se rozkládá na 4000 m2. Celkově v závodě PEPSIN najde uplatnění přibližně 170 nových zaměstnanců. Původní a nový závod odděluje protipovodňový kanál. Ten by měl eliminovat případnou povodeň, která v minulosti již několikrát postihla severovýchodní část města Jevíčka. V modernizované budově probíhají montáže pro zákazníky, jakými jsou například Porsche, Audi, Škoda, Ford.

REHAU působí v České republice již 27 let. V roce 1992 byla založena obchodní centrála v Praze, v roce 1994 následovala v Moravské Třebové výstavba prvního závodu. O 17 let později byl otevřen závod v Jevíčku. REHAU během let opakovaně investovalo do svých českých poboček, které mají v současné době přes 1000 zaměstnanců.

REHAU je nezávislá a stabilní rodinná společnost s více než 20 000 zaměstnanci ve více než 170 pobočkách po celém světě. Již více než 70 let se REHAU soustředí na zpracování polymerů a usiluje o to, aby vyrobené produkty byly stále lehčí, pohodlnější, bezpečnější a efektivnější a dodává inovativní produkty do zemí celého světa.

Rubriky: Firma | Napsat komentář

Bagr na víkend: Zahoďte lopaty a krumpáče

Ubývá lidí, kteří by byli ochotni se nechat najmout na pár hodin na práci. Přitom některé zásahy na zahradě, jako je například vykopání díry na jezírko či rýhy na uložení trubky, dají člověku opravdu zabrat. Každý zahrádkář a kutil to jistě zná, několik náročných dní strávených na zahradě a mozoly na rukou od lopaty či krumpáče. Že to jde ale zvládnout za pár hodin a bez úhony na pohybovém aparátu? Ano, řešením je rypadlo. Půjčte si jej.

DEK půjčovna má ve svém portfoliu rypadla určená pro různé druhy práce. Například drobné úpravy na zahradě hravě zvládne kompaktní minirypadlo typu BOBCAT E10z s otevřenou kabinou. Dosahuje hloubky až 1,8 metrů, přitom využívá výkon 7,4 kW.

Použití profesionální techniky je snadné, rychlé a výhodné. Zapůjčení se vyplatí obzvlášť pro jednorázové práce, o servis a instruktáž se postarají specialisté z DEK půjčovny. Obzvláště páni ocení i zážitek z možnosti takový stroj vyzkoušet. Denní sazba je zhruba dva tisíce korun.

Rubriky: Firma | Napsat komentář

LASSELSBERGER podpoří školy v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj uzavřel se společností LASSELSBERGER, s.r.o. memorandum o vzájemné spolupráci. V ní se výrobce keramických obkladů RAKO zavazuje darovat každý rok kraji keramické obklady dle jeho výběru v hodnotě 300 tisíc korun. Dar je v memorandu výlučně určený pro stavbu a rekonstrukci budov škol, které Plzeňský kraj zřizuje, a to vždy jedné školy za kalendářní rok.

Zleva: Ing. Josef Bernard (hejtman Plzeňského kraje), JUDr. Marcela Krejsová (náměstkyně hejtmana), Ing. Roman Blažíček (jednatel LASSELSBERGER, s.r.o.)

LASSELSBERGER, s.r.o. vyrábějící pod značkou RAKO jako jediná firma v České republice keramické obklady si je vědoma své společenské zodpovědnosti, a podporuje proto vybrané organizace a instituce z oblasti sociální, kulturní i sportovní. Společnost byla dlouhodobě zapojena do projektu Domestos do škol. V rámci této akce vzniklo více jak 60 nových sociálních zařízení v MŠ a ZŠ po celé České republice.

Více informací na www.rako.cz.

 

 

Rubriky: Ekonomika | Napsat komentář

Pelety nahradily v Roztokách uhlí, špínu a mour

Obec Roztoky u Rakovníka najdete v meandru řeky Berounky, v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Od loňského podzimu jede jejich kotelna na biomasu v plném provozu. O letošním prázdninách dojde v rámci druhé etapy k odpojení přechodné mobilní miniteplárny a celá instalace, včetně skladu paliva, bude umístěna do budovy původní kotelny.

První etapa spočívala ve vyklizení kotelny a demontáži původní technologie. Celkem bylo odvezeno téměř 25 tun odpadu. Zařízení nahradila kombinace hlavního kotle o výkonu 500 kW uvnitř kotelny a mobilní biomasové miniteplárny 300 kW. Rozvody tepla nebylo potřeba řešit, obec je modernizovala přibližně před 10 lety. Co však modernizaci vyžadovalo, byl systém měření a regulace společně s 20 předávacími stanicemi. „Abychom mohli soustavu napojit na náš systém vzdáleného online monitoringu a řízení, museli jsme výrazně upravit řadu zásadních parametrů,“ popisuje Tomáš Balzar, technický ředitel firmy IVORY Energy, která zakázku realizuje.

Příprava projektu celé rekonstrukce naplánované na dvě etapy započala na počátku roku 2018. „Původní kotelna na tuhá paliva, v tomto případě šlo o uhlí, sloužila jako centrální zdroj pro vytápění a přípravu teplé vody. Konkrétně pro objekty základní školy, mateřské školy, prodejny, radnice a 15 domů s byty,“ říká Tomáš Balzar.

Kotelna byla osazena čtyřmi uhelnými kotli s výkonem 3 MW. Šlo o spalovací zařízení neautomatické, s ručním zauhlováním, nesplňující nové přísné emisní limity. Jak Tomáš Balzar uvádí, ani provozovatel, ani obec nedisponovali dostatkem finančních zdrojů, aby se se situací vypořádali. „Nabídli jsme komplexní řešení, tedy návrh, přípravu projektu, rekonstrukci kotelny, financování i následný provoz včetně zajištění dodávky paliva,“ vysvětluje technický ředitel.

Na jejich konci je kotelna na dřevní biomasu o celkovém výkonu necelé 1 MW zajišťující automatický provoz a splňující nejpřísnější emisní limity.

 

Rubriky: Firma | Napsat komentář

HELUZ podporuje polytechnickou výchovu dětí Kutil Junior

Společnost HELUZ cihlářský průmysl začala podporovat projekt polytechnické výchovy dětí Kutil Junior, kterou zaštiťuje spolek Šikovné děti. Spolupráce má nejen materiální podobu, ale například během největšího agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích (22.-27. srpna) poskytne HELUZ zázemí pro organizaci workshopů a dílen pro malé kutily v prostorách svého ukázkového pasivního domu Triumf přímo na českobudějovickém výstavišti.

Kroužek Kutil Junior vznikl z důvodu absence technicky zaměřených kroužků ve školách a klade si za cíl  přivést děti k činnostem, které dnes již běžně nemohou provozovat v dílnách s tatínky nebo dědečky, a které je, především na prvním stupni, velmi baví. Kroužek má děti naučit, že mnoho věcí si může člověk vyrobit sám a že mu to dokonce přináší větší uspokojení, než když si je koupí.

„Děti se naučí rozeznávat jednotlivé druhy nářadí a postupně se všemi pracovat. Při realizaci samostatných projektů se seznamují i s různými druhy materiálů. Náročnost projektů se s nabytými zkušenostmi stále zvyšuje tak, aby byly děti motivovány v práci pokračovat a neustále se zlepšovat. Za toto úsilí jsou odměněny nejen dokončenými výrobky, ale také „výučními listy“, 
představuje projekt volnočasové aktivity Ing. Šárka Poláčková ze spolku Šikovné děti.

Společnost pro potřeby kroužku poskytla např. 100 ks stavebnic HELUZ, která je v podstatě miniaturou stavebního systému, takže si v menším měřítku děti mohou z opravdových cihliček po namíchání skutečné malty postavit svůj první malý dům.

„Zábava a vyplnění volného času dětí se „smrskla“ do formátu mobilu nebo tabletu, manuální zručnost a láska ke konkrétnímu koníčku se ztrácí. Tím trpí i pověst řemesla samotného a i rodiče si myslí, že pracovat rukama je něco hanebného. Věříme, že projekt Kutil Junior může dětem ukázat, že pracovat a vytvořit něco hmatatelného, pěkného, třeba malý domeček, který si odnesou domů, může být větší zábava, než sedět u televize nebo tabletu a hrát hry. Chceme se připojit k obrodě řemesel a přitáhnout předškoláky i žáky základních škol k tvorbě rukama. Projekt pro děti zejména na prvním stupni základních škol nám krásně zapadá do našeho konceptu podpory polytechnické výchovy na všech úrovních. Jsme např. dlouholetým partnerem soutěže učňovských řemesel SKILL a za podpory partnerů jsme připravili interaktivní vzdělávací pomůcku Stawebnice pro učňovské a středoškolské obory ve stavebnictví,“ uvedla Andrea Stejskalová, manažerka marketingu společnosti HELUZ.

Rubriky: Soutěže | Napsat komentář