Pozor, pozor. Právě byl spuštěn odborný portál: www.stavitel.cz

Časopis STAVITEL, který je nejprestižnějším odborným magazínem v České republice a vychází již téměř 30 let, s potěšením oznamuje, že byl právě opět spuštěn plnohodnotný web www.stavitel.cz.

Postupně se veškerý obsah tohoto blogu překlopí do obnoveného webu. Zároveň s tím tam již dnes najdete obsáhlý archiv časopisu STAVITEL. Změna bude probíhat maximálně týden.

Přejeme všem čtenářům klid, pohodu, zdraví a mnoho úspěchů v práci i v osobním životě a to nejen v roce 2021.

Buťe negativní a myslete pozitivně…

Jiří Kučera

šéfredaktor časopisu STAVITEL

Rubriky: Ekonomika, Firma, Komentáře, Nezařazené, Pozvánky, Právo a legislativa - Poradna, Soutěže | Napsat komentář

Nejdůvěryhodnější značka stavebního materiálu roku 2020  

 

Anketa Nejdůvěryhodnější značka má za cíl objektivně zmapovat vnímání značek u zákazníků a poskytnout firmám zpětnou vazbu o jejich vztahu se spotřebiteli. Pro nakupující jsou pak výsledky určitým ukazatelem, jak se mohou na současném trhu orientovat. V nezávislé anketě celkem 4000 spotřebitelů hodnotilo 700 značek v 76 kategoriích. Mezi stavebními materiály nejvíce respondentů uvedlo jako nejdůvěryhodnější značku Ytong, stejně jako tomu bylo v minulém roce. V povědomí zákazníků se tak těší stejné důvěře jako mnoho tradičních českých stálic, mezi něž patří Škoda, Kofola či Pilsner Urquell.

 

Důvěryhodnost je pro firmy významnou hodnotou, které se dá dosáhnout pouze dlouhodobým a vytrvalým působením na trhu. Zákazníci se nerozhodují pouze podle aktuální kampaně a reklamy, do jejich hodnocení pověsti značky se promítá vlastní či zprostředkovaná zkušenost. Mají povědomí o tom, jak firma dlouhodobě jedná i o kvalitě jejich produktů. Proto má tato anketa pro firmy takřka všech odvětví velký význam a meziročně narůstá počet značek, zapojených do oceňování. Zvláště u stavebního materiálu, který se stává součástí významné životní investice, je důvěra v kvalitu zásadní. Stavba rodinného domu je u nás totiž stále pojímána jako záležitost s trvalou hodnotou pro další generace. Do preferencí zákazníků se podle výsledků ankety promítá důvěra v prémiový materiál, který splňuje představy o kvalitní výstavbě s výhledem zachovat si svou hodnotu také v budoucnu.

„Jsme upřímně rádi, že jsme své vítězství obhájili právě letos. Situace na stavebním trhu, ovlivněná pandemií Covid 19, nebyla a stále není vůbec jednoduchá. Za úspěchem naší značky vidím mimo jiné i naši schopnost adaptovat se na nové podmínky trhu. Zákazníkům jsme okamžitě po vyhlášení opatření začali poskytovat maximální podporu online, nadále s nimi konzultovali jejich projekty a byli k dispozici s odborným technickým poradenstvím. Myslím, že za naší důvěryhodností stojí právě reálná zkušenost řady spokojených stavebníků z celé republiky, kteří nám pomohli rozšířit povědomí o tom, že prémiová kvalita našeho materiálu a služeb je vyzkoušená a ověřená, “ uvádí k vítězství Luděk Suchomel, vedoucí marketingu společnosti Xella CZ, která Ytong vyrábí.

 

Rubriky: Soutěže | Napsat komentář

FOR ARCH 2021: nové podněty a odborná setkání

Před pracovníky a firmami v celém řetězci stavebnictví stojí v následujícím roce důležité výzvy, jejichž realizace v praxi přinese zajímavé podněty pro 32. ročník stavebního veletrhu FOR ARCH. Ten se bude konat 21.–25. září 2021 v PVA EXPO PRAHA. Významnou událostí byl veletrh FOR ARCH i v současné náročné době, kdy se uskutečnil za mimořádných zdravotně-bezpečnostních opatření. Jaká hlavní témata budou stavebnictvím rezonovat příští rok?

Podle odborníků je současným problémem ve stavebnictví například nedostatek pracovníků, negativní vývoj celé ekonomiky, který způsobila pandemie koronaviru, a blížící se tradiční zimní útlum. V srpnu odhadovali analytici, že stavebnictví bude reagovat se zpožděním a k růstu se vrátí až v roce 2022.

Podle zástupců sektorů, které jsou na stavebnictví úzce navázané, koronavirus spíš než počet zakázek ovlivnil čas jejich realizace. Došlo k odkládání části zakázek o 2 až 3 měsíce z důvodu pandemie. Poptávka však v prvních třech kvartálech letošního roku neklesala. Do budoucna varují odborníci před situací, kdy kvůli vývoji rozpočtu reálně hrozí větší propad u krajů, měst a obcí, kdy vláda bere municipalitám z rozpočtů částky často představující jejich celoroční investice. Pomocí pak může být státní garance a evropské financování.

Nový stavební zákon č. 403/2020 Sb. od ledna 2021

Uvidíme, zda novela stavebního zákona a správního řádu od ledna 2021 urychlí povolování staveb a pomůže oživení stavebnictví. Zda stavebníci uvítají možnost podání žádosti o povolení s využitím elektronického systému, tzv. Portálu stavebníka, který představuje výrazný posun v oblasti digitalizace veřejné správy. A co změní nový institut tzv. zrychleného řízení.

ZELENÁ ÚSPORÁM: Nástupnický program bude představen ještě letos

Velkou změnou bude, že program zahrne i bytové domy mimo hlavní město Prahu. Vyplývá to z dohody s ministerstvem pro místní rozvoj. „Program bude zjednodušen, a to zejména na úrovni administrace žádostí, pro kterou se připravuje nový informační systém na straně SFŽP ČR, který bude nadále přijímat žádosti. Zajímavá bude podpora adaptačních opatření, tj. tzv. kombinační projekt úspory energie a hospodaření s dešťovou vodou bude moci být řešen v rámci jedné žádosti. Podpořeny budou zelené střechy, retenční nádrže, zdroje, fotovoltaika atd.,“ řekl v rozhovoru pro TZB-info Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí. Spuštění programu předpokládá MŽP v polovině roku 2021.

VÝMĚNY KOTLŮ: Zákaz provozu se týká statisíců zdrojů! Za co starý kotel vyměnit?

Již od 1. září 2022 bude provoz kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy zcela zakázán. „Statisíce domácností a drobných provozoven budou muset vyměnit svůj stávající teplovodní kotel na pevná paliva za nový zdroj tepla,“ uvádí odborný portál TZB-info v úvodu projektu Výměny kotlů. Na otázku, zda konkrétní kotel do povinnosti spadá, nejlépe poradí tzv. odběrně způsobilá osoba OZO, zjednodušeně řečeno odborník proškolený výrobcem kotlů. Každá domácnost provozující kotel na pevné palivo má povinnost jednou za 36 měsíců si jej pozvat a kontrolu nechat provést. V protokolu z kontroly si pak požadovanou informaci najde. Trh nabízí širokou nabídku moderních kotlů na pevná paliva splňujících nejpřísnější emisní požadavky a požadavky na účinnost plynových kondenzačních kotlů, tepelných čerpadel všech typů, tedy vzduch-voda, voda-voda, země-voda i vzduch-vzduch a také solárních kolektorů včetně fotovoltaických. Komplexní řešení pro konkrétní dům je dobré svěřit do rukou odborníka, protože velkou roli hraje dobré naddimenzování zdrojů, akumulace a regulace.

BIM: Od roku 2022 nadlimitní veřejné zakázky v BIM

V implementaci systému BIM je na tom české stavebnictví více než dobře – nikoho nedoháníme, jsme na srovnatelné úrovni s vyspělými zeměmi. A je na místě říct, že BIM by měl představovat snížení investičních i provozních nákladů o 20 až 30 %.

„Česko se stalo iniciátorem vzniku nového klasifikačního systému CCI na evropské úrovni. Společný klasifikační systém zajistí jednotné pojmenování všech prvků stavby, které bude srozumitelné napříč obory i různými používanými programy. Zjednodušeně řečeno, zásuvka bude vždy zásuvka, ať ji již ve svém počítači a programu otevře projektant, investor, správcovská firma nebo kdokoli další. Dohoda o mezinárodní spolupráci na vzniku CCI z nás dělá jednu z čelních zemí na cestě ke Stavebnictví 4.0,“ říká Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci.

Věřme, že stavebnictví, stejně jako celou společnost, čeká v roce 2021 stabilizace a návrat do standardního režimu. Jak je výše uvedeno, před pracovníky a firmami v celém řetězci oboru stojí v následujícím roce důležité výzvy, jejichž realizace v praxi přinese zajímavé podněty pro 32. ročník mezinárodního veletrhu FOR ARCH. Sejdeme se na něm ve dnech 21.–25. září 2021 na letňanském výstavišti PVA EXPO PRAHA.

Více informací o veletrhu FOR ARCH najdete na www.forarch.cz.  

Rubriky: Pozvánky | Napsat komentář

Zeleným za každou cenu

Bez rozloučení mě opustila baterie v mobilu. Jaké bylo mé překvapení, když jsem zjistil, že díky tomu přicházím i o mobil. Výměna není možná, a pokud ano, je to dražší než nový mobil. Evropa se snaží „zazelenit“, automobilkám jsou diktovány nesmyslné a hlavně nereálné cíle, které vedou k „šulení“ a podvodům. Z donucení! Brzo toto kladivo dopadne i na stavebnictví. A to se nestačíme divit, co všechno přijde.

Až dvě třetiny všech odpadů v České republice pochází ze stavebnictví. Přitom některé stavební materiály už začínají docházet. Je proto nejvyšší čas začít se životním cyklem staveb zabývat komplexně. Přemýšlet již při projektu nad následným provozem a jeho náklady, ale rovněž nad budoucí demolicí a možností demoliční odpad znovu využít. Na samém začátku stojí energetická náročnost stavebnictví.

Sektor stavebnictví v Evropě má mnohem větší spotřebou energie než průmysl či doprava a na rozdíl od těchto dvou oblastí již známe způsoby, jak tuto energetickou spotřebu dostat na nulu. Mezi klíčová řešení patří opatření v energetické účinnosti, chytré technologie, decentralizovaná výroba a spotřeba energie a cirkularita, mající dopad na využití primárních materiálů a recyklaci odpadů.

Stavebnictví je navíc pro Evropu klíčovým ekonomickým sektorem, generujícím zhruba desetinu HDP, 100 miliard euro ze zahraničního obchodu, dotýkajím se téměř tří milionů firem, z nichž 90 % jsou malé a střední podniky, jež zaměstnávají 20 milionů pracovníků. Environmentální dopady tohoto sektoru jsou však drtivé: kromě již zmíněné energetické intenzity produkuje 30 % CO2, konzumuje polovinu surovin, produkuje třetinu veškerého odpadu a využívá i stejný podíl vody.

I EU řadí stavebnictví k jednomu z nejdůležitějších pilířů klimatické změny nutné k dosažení našich závazků z Pařížské dohody a zmiňuje ho v několika klíčových legislativních dokumentech, jako je Evropský právní rámec pro klima, Zelená dohoda pro Evropu a Nový akční plán pro oběhové hospodářství (trochu krkolomný český název cirkulární ekonomiky). Komise si navíc sama uvědomuje komplexnost úkolu, před kterým stojí a tak hledá holistický přístup, jakým problematiku obsáhnout. Zajímavým počinem je vznikající nástroj Level(s). Rámec vychází z cirkulárního modelu a má za cíl přispět ke snížení environmentálních dopadů budovy během celého jejího životního cyklu při zachování nízkých operačních výdajů, navýšené hodnoty nemovitosti, zajištění její adaptability na budoucí klimatické změny, využití recyklovaných materiálů a snížení využití primárních zdrojů. Projekt již testovaly společnosti Skanska a Saint Gobain.

Poučení je možné hledat v Nizozemsku. Tam jsou dost daleko například ve využívání škváry (u nás to zkusila s úspěchem společnost Skanska při opravě D1 – viz. str. 07). Rovněž mají funkční předdemoliční audity. V Nizozemsku nikoho nenapadne zbourat budovu, aniž by ji předtím rozebral. Země si navíc dala závazek být do roku 2050 stoprocentně cirkulární. Všechno se u staveb snaží využít na maximum a potrpí si na opětovné využívání věcí.

Ale u nás se doposud většina ptá, proč to dělat, když si všechno lze koupit nové. Na obranu tohoto přístupu je nutné podotknout, že zde zaspaly normy. Mnohdy se z recykláž nesmí ani stavět. A navíc zde stále máme zaklínadlo „nejnižší ceny“.

Rubriky: Komentáře | Napsat komentář

I v zimě lze opravovat asfaltové komunikace

Pod pojmem „údržba komunikací“ se rozumí zajištění sjízdnosti silnic a dálnic, které bývá v zimní sezóně ztíženo povětrnostními vlivy. Přesná pravidla a postupy údržby vozovek jsou dány Zákonem o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.) a bývají – i přes občasná opoždění – dodržovány. Na českých silnicích se však v zimě velmi často objevují také výtluky a trhliny. Správci vozovek je ale zacelují jen směsí kameniva obaleného asfaltovou emulzí zpracovanou za studena nebo dalšími méně trvanlivými metodami s krátkou životností.

Mikrovlnná technologie vyvíjená společností FUTTEC

Výsledkem soustavného zamrzání a rozmrzání vody v horní vrstvě vozovek je pak zvětšení příslušných poruch a celkové zhoršení stavu komunikací. Pro zimní opravy je proto mnohem vhodnější využití inovativních technologií preventivní údržby, které dokážou zajistit kvalitní bezespárové – a tím i trvanlivé – opravy poruch na vozovkách. Právě takovou je nová mikrovlnná technologie vyvíjená společností FUTTEC ve spolupráci s Ústavem chemických procesů AV ČR a VUT v Brně.

Nejen léto je spojené s větším nebezpečím dopravních nehod. Obdobným nepřítelem českých řidičů bývají i zimní měsíce. Námrazu a sníh lze odstranit pomocí pevně daných metod – tedy pluhováním nebo využitím posypové soli či štěrku. Na zasněžených a zledovatělých silnicích ale nebývají vidět výtluky a trhliny, řidiči musejí reagovat až na poslední chvíli, a tak je riziko nehody nebo poškození auta ještě větší než ve zbytku roku. Opravy poruch na vozovce se pak většinou řeší jen materiálem s nízkou trvanlivostí, takzvaně „zastudena“. Takto opravená místa ale nemívají dlouhou životnost a zpravidla se v létě musejí znovu zacelovat teplou asfaltovou směsí.

Je všeobecně známo, že pokud se při opravě výtluků a trhlin využívají nevhodné technologie a materiály, musí se opravy pravidelně opakovat. Každý řidič ví, jak vypadají české silnice s nástupem jara. Právě tehdy se začínají projevovat důsledky zatékání vody do spár u nekvalitně zacelených výtluků během zimy. Poruchy se znovu obnoví, dokonce ještě rozšíří. A na mnoha místech se objeví ,díry‘. To ale neplatí u oprav výtluků a trhlin provedených strojem FT3. Ten totiž funguje na principu mikrovlnného hloubkového ohřevu vrstvy vozovky bez degradace asfaltové směsi. Díky homogennímu spojení vozovky a doplněné směsi zde nevznikají žádné spáry, které by vlivem působení vody při zimních výkyvech teplot vedly k opětovnému vytvoření poruchy. Díky principu, na kterém zařízení pracuje, není závislé ani na dodávkách teplé asfaltové směsi z obaloven (které mají v zimě sezónní odstávku dodávek), ani na méně trvanlivé studené obalované asfaltové směsi. Využívat se proto dá celoročně, včetně zimního období. Inovativní technologie FUTTEC navíc na rozdíl od tradičně používaných metod nemění vlastnosti původního a doplňovaného asfaltového povrchu, jako je únosnost a protismykové vlastnosti,“ vysvětluje Jiří Rušikvas, zakladatel společnosti FUTTEC.        

Rubriky: Firma | Napsat komentář

WEBER oslaví on-line třicítku

Letos přesně před 30 lety byla založena společnost Weber, dříve známá pod názvem Terranova Industrie, nyní jedna z divizí Saint-Gobain – lídra na trhu stavebních materiálů. Oslava tohoto významného výročí společnosti letos navzdory aktuální situace proběhne, a to online. 

Přijměte proto pozvání na historicky první ONLINE oslavu třicetin Weber, která se uskuteční již tento pátek 4. 12. od 18. hodin. Stream bude dostupný na platformě youtube.

 Bližší informace o akci naleznete zde: https://www.cz.weber/30let-weber

Video pozvánku na Weber pak na YouTube: https://youtu.be/AskhzSuYrDk

Slavte a Stavte dál s Weber

Na co se v průběhu on-line večera můžete těšit?

Budeme u virtuálního krájení dortu, odšpuntování šampusu a korunou všeho bude úžasný koncert kapely Big’O’Band a možná přijde i …. někdo další. Akci, která bude vysílána živě online a streamována i prostřednictvím ČTK, bude moderovat ředitel divize Weber, Ing. Robert Kazda.

Pro zajímavost ještě uvádíme, že na tuto online akci je zvána celá stavební i nestavební veřejnost, obchodní partneři, zaměstnanci, dodavatelé a další přátelé Weber a Saint-Gobain. Jde o naprosto unikátní akci, kdy každý může být u tohoto historického milníku historie firmy Weber.

Přijďte, všichni jste zváni!

Rubriky: Pozvánky | Napsat komentář

Architektonicko-sociologická sci-fi – téma soutěže

Společnost Xella vyhlásila pro studenty architektury a stavebnictví téma 26. ročníku své soutěže. Zadání je tentokrát mimořádně volné a výrazně orientované na otázku udržitelnosti rozvoje – soutěžící mají navrhnout jakékoli bydlení pro rok 2045. Jediným limitem je dodržet oblast severovýchodní části Moravskoslezského kraje, který jako téma nabízí postindustriální krajinu, zasaženou těžbou, ale také chráněné přírodní lokality.  Studenti se mohou přihlásit už nyní, nejzazší den registrace je den před odevzdáním soutěžního návrhu – ty je možné podat do pondělí 22. 2. 2021 do 16 hodin.

„Píše se rok 2045. Z účastníků 26. ročníku studentské architektonické soutěže jsou úspěšní architekti na vrcholu fyzických sil a profesního entuziasmu, kteří uvažují o definitivním vyřešení své bytové otázky. A právě tehdy si možná vzpomenou na své architektonické návrhy „bydlení budoucnosti“ z roku 2020. Bude jejich science fiction odpovídat skutečnosti roku 2045? “  Motto i návrh soutěže pochází od Ing. arch. Pavla Jiroudka, odborného garanta soutěže. „Idea vznikla už při práci na 25. ročníku, napadlo nás, že za dalších 25 let budou dnešní studenti řešit vlastní bydlení. Mohli by se pak zpětně ohlédnout, jaké navrhovali bydlení, a zda se jejich představy naplnily,“ říká Ing. Peter Markovič, jednatel a generální ředitel společnosti Xella, vyhlašovatele soutěže.

Studenti ve svých návrzích tentokrát nemusí zohlednit současné stavební předpisy ani území plány. Mají proto mimořádnou volnost v úvahách, kudy se podle jejich představ budoucnost architektury bude vyvíjet a jaké technologie či postupy považují za významné pro budoucnost. Navrhovat mohou jakoukoliv formu bydlení (individuální bydlení, bydlení v bytových domech, komunitní bydlení, cohousing, bydlení na vodě, bydlení pod vodou, bydlení pod zemí, bydlení nad zemí či jakékoli další formy). Jedinou definovanou podmínkou je umístění návrhu do území severovýchodní části Moravskoslezského kraje. To je specifikováno v letecké mapě, která je součástí zveřejněného zadání. Pro adepty architektury je tu řada možností, zda se zabývat rekultivací oblasti, navázat na historický a urbanický kontext některého města anebo se pokusit o návrh bydlení v horské oblasti. Na jedné straně jsou zde velká průmyslová města (Ostrava, Frýdek – Místek, Havířov) s konsolidovanou zástavbou, ale zároveň nevyužitými plochami po minulé průmyslové výrobě a těžbě uhlí. Na druhé straně jsou zde hodnotné přírodní lokality (Moravskoslezské Beskydy, nížinné oblasti Moravské brány) a velké vodní plochy (Těrlicko, Žermanice).

Soutěžící mají za úkol uplatit takové architektonické prvky, konstrukční systémy a technologické postupy, o kterých jsou přesvědčeni, že jim patří budoucnost. Jejich návrh by měl budit emoce a vybízet k diskuzi o budoucnosti architektury. Mohou se vydat cestou technické dokonalosti a zaměřit se na maximální energetickou soběstačnost. Zároveň se ale nabízí otázka, zda se trend nevrátí k jednodušším formám bydlení a jak v budoucnu splnit lidské představy o domově. Nabízí se zde samozřejmě také téma klimatické změny, respektu k přírodě a udržitelnosti života na planetě. „ Já jsem fakticky nadšený z tohoto zadání! Taky pořád přemýšlím o tom, kam by měl směřovat vývoj v tomto ohledu. Vzhledem k tomu, že se mi nedávno narodil pátý vnouček, je to pro mne stále aktuálnější téma i z praktického hlediska…Ta úloha nesouvisí pouze s pohledem architekta, ale s pohledem člověka na tento svět. Nevíme, kam má nadále směřovat, ale všichni se bojíme říci nahlas, že by měl směřovat někam trochu jinam než doposud. Poslední události tento proces změny paradigmatu urychlují, „říká k tématu člen poroty Ing. arch. Jakub Cigler. Spolu s ním bude studentské práce opět hodnotit porota složená z mnoha známých jmen české a slovenské architektury, jako je Juraj Benetin, Juraj Hantabal, Michal Krištof, Peter Moravčík, Peter Richtárik, Jana Stachová, Miroslav Stach a Jaromír Veselák.

Z jejich odborné diskuse nad soutěžními návrhy vzejde opět trojice vítězů, kteří získají finanční odměnu v rozpětí od čtyř do jednoho tisíce euro. Hlavní motivací však je zviditelnění v odborných kruzích a médiích a významné ocenění, které se jim při vstupu do praxe může stát velkou konkurenční výhodou. Veškeré podmínky pro zájemce jsou již zveřejněny na webu vyhlašovatele.

Společnost Xella nově členem BIM v České republice a na Slovensku

Společnost Xella se jako řádný člen aktivně zapojí do práce českého spolku czBIM a BIM Asociácie Slovensko (BIMas). Tento krok je součástí vize a poslání společnosti Xella, která usiluje o vytváření a poskytování moderních způsobů řešení a partnerství v celém cyklu stavby.

BIM nebo-li informační model budov se jako efektivní technologie skloňuje v poslední době čím dál více a dnes je zřejmé, že v oblasti stavební praxe, a provozu a údržby budov (facility managementu) představuje budoucnost oboru. Společnost Xella svými aktivitami tuto významnou inovaci aktivně podporuje a podílí se na přinášení nových trendů do České republiky a na Slovensko.

Potvrzuje to ostatně i její BIM koncept Blue.sprint, který v sobě zahrnuje pomoc investorům a developerům při optimalizaci výběru materiálu, konzultace pro projektanty, přípravu digitální databáze produktů a bezproblémové objednávkové a dodavatelské řetězce díky řízení a sledování dodávek na čas. Výhodou všech těchto služeb je, že na sebe navazují v celém cyklu projektu: od fáze plánování přes výrobu, dodávku a realizaci až po udržitelnost a provoz. Díky tomu společnost Xella poskytuje svým partnerům a zákazníkům nejen nákladově nejefektivnější, ale i nejspolehlivější a ekologická řešení.

Informační modelování budov je součástí systémových změn vyvolaných průmyslovou a technologickou revolucí 4.0 a probíhajícího příchodu Stavebnictví 4.0. Klíčovým obsahem spolupráce bude sdílení informací a zkušeností jednotlivých členů a podpora hlavních aktivit včetně přednášek, workshopů apod. Posláním kooperace je také propagace principů a výhod BIM ve všech projektových fázích za účelem trvale udržitelného rozvoje. Společnost Xella bude v rámci členství klást důraz na popularizaci užívání metodiky projektování BIM a společnými silami chce pomoci systémově implementovat BIM do veřejného i soukromého sektoru. Propojení společných cílů tak přinese nejen kvalitu, ale zvýší i prestiž českého a slovenského stavebnictví.

Z praktického hlediska se Xella bude podílet na standardizaci a připomínkování legislativy v oblasti digitalizace a BIM v České republice a na Slovensku. Xella se svým členstvím také zavazuje k zapojení do vzdělávání a aktivní prezentace na akcích a eventech (akademický půda, odborná veřejnost, výzkum aj.).

 

Rubriky: Ekonomika, Soutěže | Napsat komentář

Malý ráj uprostřed vody

Drahé nájmy i zmenšující se životní prostor v Amsterdamu donutily architektonickou kancelář Attika Architekten k tomu, aby výstavbu nového komplexu domů pojala jinak. Žádná stavba na pevnině, ale bydlení uprostřed vody – to je pro obyvatele Zeeburgerbaai to pravé! Jednotlivé domky tu elegantně ční nad vodní hladinu, jako kdyby z ní vyrůstaly, a těsná blízkost s uklidňujícím vodním živlem je zárukou dokonalé relaxace pro všechny své obyvatele. Ta nejnáročnější klientela zde najde jedinečné bydlení také díky hliníkové fasádě Prefalz od společnosti PREFA Aluminiumprodukte.

 

Jak roste poptávka po bydlení v evropských metropolích, roste úměrně tomu také cena bydlení v nich. Ceny bytů letí do nebes a s cenou nájmů nebo pozemků je to v zásadě stejné. Bylo tedy zřejmě jen otázkou času než se v Amsterdamu, který leží uprostřed rozsáhlé vodní plochy, začne budovat bydlení také na vodě. Originálním způsobem se této výzvy zhostila architektka Susanne Anibová, která vybudovala dva umělé ostrovy, na nichž měly budoucí domy stát.

Zapojit majitele

„Hned na začátku mi bylo jasné, že to nebudou domy, stejné jako v okolí. Chtěla jsem, aby atraktivní lokalitě uprostřed přírodního živlu odpovídal také vzhled domů. Zároveň jsem si přála i to, aby se v nich majitelé cítili co nejlépe. Aby to byl jejich malý ráj uprostřed vody. Proto jsem se je rozhodla přizvat, aby se od prvního návrhu zapojili do procesu,“ vypráví se zaujetím Anibová. Díky ní tak budoucí majitelé mohli ovlivňovat zrod svého bydlení, mohli si určit, jak má dům vypadat, jaké mají být místnosti, či kde má být umístěna terasa. „Šlo vlastně o kolektivní dílo mé, mých kolegů z Attika Architekten, a také vlastníků, kteří teď mohou domy považovat v pravém slova smyslu za své.“

Kvalitní materiál, který odolá vodě

Stavět rodinné bydlení v centru vodní říše je sice skvělý nápad, ale při jeho realizaci je snadné narazit na řadu problémů, které je třeba spolehlivě vyřešit. Jedním z těch klíčových byla samozřejmě volba materiálu, protože ten musel být volen velmi precizně, právě s ohledem na rychle se měnící přírodní podmínky a destruktivní vlastnosti vody. „Alfou a omegou pro mne byla spolehlivá funkčnost a dlouhá životnost, která zajistí, že domy vydrží krásné po mnoho příštích let. Proto jsem se rozhodla sáhnout po hliníkové fasádě PREFALZ [https://bit.ly/3fvVaHg]. Recyklovaný hliník je nejen kvalitní a tvárný materiál, s nímž se dobře pracuje, ale je také šetrný k životnímu prostředí. Nejvíce si ale cením jeho tvarové i barevné stálosti, na kterou PREFA poskytuje ohromující čtyřicetiletou záruku,“ vyjmenovává závěrem benefity PREFALZu Anibová.

O projektu:

Název projektu: Zeeburgerbaai

Země: Nizozemí

Objekt, místo: bydlení u vody, Amsterdam

Typ stavby: novostavba

Architekti Attika Amsterdam, arch. Susanne Anibová

Realizace: Siris B. V., Ruud Sjouw

Typ fasády: PRFALZ

Barva fasády: P.10 antracitová

Foto: Croce & WIR

 

Rubriky: Ekonomika, Firma | Napsat komentář

Baumit Akademie 2021 v on-line přenosu

Vzdělávací program Baumit Akademie věnující se novinkám v oblasti stavebních materiálů, legislativy a moderního projektování nebude chybět ani v roce 2021. Společnost Baumit vyhlašuje další ročník, který však vlivem možných omezení organizace hromadných akcí představí formou on-line přenosu. Ten se uskuteční 10. února 2021 od 9 do 15 hodin
a tradičně bohatý program bude také doplněn soutěžemi o hodnotné ceny. 

 

Nový ročník Baumit Akademie se svými odbornými tématy opět zaměřuje na projektanty, architekty, investory, pracovníky stavebního dozoru, památkové péče, management realizačních firem a odborníky ze stavební praxe. Současný stav s některými omezeními proti šíření koronaviru však vedl organizační tým společnosti Baumit ke změně formy realizace této významné vzdělávací akce. Baumit Akademie se z těchto důvodů přesune do formátu on-line přenosu.

Stejně jako v předešlých ročnících nabídne Baumit Akademie plnohodnotný obsah odborných seminářů ve 30minutových blocích odvysílaných ze studia s odbornými specialisty a doplněných reportážemi ze staveb s ukázkami zmíněných technologií, návštěvou zajímavých realizací k daným tématům, důkazními měřeními a dalšími vstupy. Témata budou následující:

  • Produktové novinky představené v roce 2020 a 2021 – ucelený přehled novinek uvedených v tomto roce a plánovaných v roce příštím ve všech oblastech působení Baumitu – fasády, omítky, potěry, lepidla i betony.
  • Novinky v zateplovacích systémech – zateplení s keramickým obkladem, zajímavé kreativní techniky pro fasádu, nové efektní mozaikové omítky s kousky slídy, revoluční kotvení fasádních desek pomocí lepicích kotev do betonu, kotvení parapetních profilů a jiné.
  • Norma pro tepelnou ochranu budov a také norma pro kotvení zateplovacích systémů a vše podstatné v jejich revizích pro rok 2021 v diskuzích s jejich spolutvůrci.
  • Zateplovací systémy – tipy pro jejich bezchybnou realizaci.
  • Omítkové systémy Baumit Klima a interiérová barva Baumit IonitColor pro zdravé bydlení.
  • Zdravé bydlení z pohledu feng-šuej – seminář specialistky tradičního čínského učení o nastolení harmonie a vyvážené energie v prostoru.
  • Restaurování historických staveb a objektů památkové péče s využitím vápenných omítek Baumit.
  • Nové technologie podlahových skladeb doplněné o novinky systému Baumit Baumacol.
  • BIM (Building Information Modeling) – projektování v praxi, zkušenosti významných projekčních kanceláří a realizačních firem doplněné o přehled všech dalších nástrojů tzv. Baumit Tools.

Každý blok zakončí odpovědi na otázky k daným tématům, které mohou zájemci posílat předem i v den vysílání.

 Osobní registrace s benefity

On-line přenos nového ročníku Baumit Akademie bude bezplatný a veřejně dostupný,

nicméně včasná osobní on-line registrace zájemce o tento vzdělávací program přináší řadu výhod. Jednou z nich je možnost upozornění na začátek přednášky. Pokud účastník označí při on-line registraci vybraná témata přednášek, bude na ně v den konání upozorněn formou SMS zprávy, a to 10 minut před jejich začátkem. Pouze oficiálně registrovaný účastník této konference může být také hodnocen 1 bodem v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT.

BLIŽŠÍ INFORMACE A REGISTRACE: https://www.baumit-akademie.cz

„Baumit Akademie patří již tradičně k nejvýznamnějším akcím naší společnosti. Nejinak tomu bude i v roce 2021. Současná vládní opatření nás motivovala k uvedení tohoto populárního vzdělávacího programu ve zcela nové formě on-line přenosu. Je nám samozřejmě velmi líto, že se nemůžeme potkat s účastníky Baumit Akademie tváří v tvář jako v předešlých letech. Na straně druhé nám virtuální forma prezentace daných témat nabízí i příležitost k některým vylepšením v obsahu a organizaci. Společně tak vstupujeme do nové éry tohoto významného vzdělávacího programu a věřím, že hodnotný obsah bude pro účastníky opět přínosem v získaných odborných znalostech,“ řekl Ing. Martin Sochor, vedoucí marketingu Baumit, spol. s r. o.

 

Rubriky: Pozvánky | Napsat komentář

Obytný projekt Harcovna v Rožnově pod Radhoštěm

Developerský projekt Harcovna nabízí na atraktivním místě nedaleko centra Rožnova pod Radhoštěm nové moderní bydlení. Postaveno bylo z materiálů splňujících požadavky na nízkou energetickou náročnost objektu i akustický komfort, které vytvářejí zdravé prostředí pro život. Původním nositelem názvu Harcovna byla zdejší hospůdka, která dala nejprve jméno místní lokalitě a nyní tradiční tedy název převzal i developerský projekt.

V rámci výstavby obytného souboru Harcovna bylo navrženo celkem 66 bytových jednotek vyzděných z cihelných systémů HELUZ. Umístěny jsou ve 4 blocích bytových domů s dispozicemi od malých 1+KK až po prostorné byty 4+KK. Orientace domů na jižní až jihozápadní stranu zajišťuje příjemné proslunění bytů přírodním světlem, obytný prostor rozšiřují i prostorné terasy či lodžie s výhledy do přírody. V severovýchodní části projektu je situován ještě soubor 12 řadových domů s předzahrádkami, rovněž vyzděných z cihel HELUZ. Součástí projektu je i realizace víceúčelového exteriérového sportoviště jako připomenutí původního využití místa, které bylo zasvěcené fotbalu.

„Při tvorbě projektu jsme se rozhodli pro zdicí systém z keramických cihel českého výrobce HELUZ především kvůli jeho vlastnostem. Jedná se o kvalitní systém keramických bloků s dlouhou životností, velkou únosností, zdravotní nezávadností, vysokou požární odolností a mechanickou odolností,“ vysvětluje Ing. Jaroslav Blinka z realizační firmy ENERGOAQUA.

Příčky vyzděné z akustických cihel HELUZ AKU Z 17,5

Obvodové zdivo bytových i řadových domů bylo navrženo z broušených cihel HELUZ PLUS 38, které společně s kontaktním zateplovacím systémem tvoří energeticky úspornou obálku. V kombinaci s masivní železobetonovou stropní konstrukcí získala stavba dobré akumulační vlastnosti, které zajistí teplotní stabilitu interiéru ve všech ročních obdobích. Zároveň představuje i velmi dobrou akustickou ochranu, jednak před hlukem zvenčí, tak před přenášením hluku mezi jednotlivými místnostmi. Neprůzvučnost konstrukce mezi jednotlivými byty byla řešena akustickými cihlami HELUZ AKU 30 P15, na individuální přání klientů byly v řadovém domě vyzděny některé interiérové příčky i z akustických cihel HELUZ AKU Z 17,5. Cihly se speciálním tvarem připomínajícím písmeno „Z“ jsou určené pro nosné i nenosné zdivo s požadavkem na maximální zvukovou izolaci. Zdivo oboustranně omítnuté vápenocementovou omítkou tloušťky 15 mm má laboratorní vzduchovou neprůzvučnost Rw = 51 dB, což je nadstandardní hodnota vzhledem k malé tloušťce zdiva vyzděného na maltu pro tenké spáry.

Na tepelný komfort v interiéru pak bylo pamatováno speciálními nosnými roletovými a žaluziovými překlady HELUZ, které v sobě mají integrovanou schránku na umístění venkovního stínění.  Jedná se o estetické řešení zcela skryté pod omítnou, kdy kazety s venkovními roletami nejsou dodatečně „přilepeny“ zvenčí nad okna. Venkovní stínění je nezbytnou součástí energeticky úsporných staveb, které v létě zabraňuje přehřívání interiérů, v zimě naopak snižuje úniky tepla ven.

Materiály použité v projektu Harcovna v Rožnově pod Radhoštěm:

Cihly HELUZ Plus 38 broušená – obvodové zdivo

Cihly HELUZ UNI 30 broušená, HELUZ UNI 25 broušená – vnitřní nosné zdivo

Cihly HELUZ AKU 30/33,3 MK a AKU 25 MK, HELUZ AKU Z 17,5 – akustické zdivo

Cihly HELUZ 14, 11,5 a 8 broušená – příčkové zdivo

Roletové a žaluziové překlady HELUZ

Rubriky: Firma | Napsat komentář