Silné trio pro čistotu a bezpečnost v podniku

Čisticí utěrky MEWATEX, rohože k absorpci oleje MULTITEX  & mycí stůl Bio-Circle: silný tým.

Absorpční rohož MULTITEX® je perfektní podložkou při opravách a údržbě nebo v citlivých oblastech u strojů a zařízení (Fotky: MEWA).

Řemeslníci a zaměstnanci se v průmyslových oblastech denně potýkají s nečistotami. Velkou výzvou je především udržování citlivých ploch. Dokonce i ty nejmenší částečky, drobné hoblinky, špony, mastnota nebo zbytky prachu mohou choulostivé povrchy poškodit nebo omezit správné fungování různých zařízení a strojů. Čisticí utěrky MEWA s možností opětovného využití již více než 111 let pomáhají v dílnách a výrobnách, a to s ohledem na životní prostředí. Zákazníci si také mohou pronajmout Bio-Circle se štětci pro manuální čištění předmětů.

Jemná čisticí utěrka pro citlivé povrchy – MEWATEX ULTRA®
Po výrobě produktů je na závěr potřeba pečlivě vyčistit všechny zbytky a usazeniny.  Právě tam, kde musí být choulostivé povrchy očištěny efektivně, šetrně a dokonale, vykazují skvělé výsledky čisticí utěrky MEWA, které udržují nástroje, stroje a výrobní zařízení. Pro ošetření citlivých povrchů vyvinula MEWA obzvláště jemnou utěrku MEWATEX ULTRA®. Pečlivě čistí bez pouštění vláken a nezanechává prakticky žádné zbytky. Čisticí utěrky jsou vyrobeny ze speciálně upravené bavlněné tkaniny s optimálními vlastnostmi. Jsou extrémně savé a bleskově pohltí několikanásobek svého objemu.

Ekologické a maximálně savé

Absorpční rohože MULTITEX® se osvědčují při opravách nebo údržbě strojů a zařízení. Speciální vlákno dokáže vstřebat až tři litry tekutiny. Tato mimořádná savost se hodí například v dílnách a v průmyslové výrobě. Podložka je přitom velice lehká. Váží pouhých 600 gramů a pojme mezi 2,5 a 3 litry kapaliny, a to až do poslední kapky. Kapaliny jako motorový nebo převodový olej, rozpouštědla či chladicí maziva jsou bezpečně a čistě zadrženy v savém jádru.

A ne jen jednou. Díky systému opětovného použití, šetrnému k životnímu prostředí, je možné tyto produkty znovu upotřebit. Podložka je vzhledem ke svému rozměru 60 x 90 cm perfektní pomůckou i ve stísněných prostorech, například při opravě nebo údržbě automobilu. A co je také praktické? Více podložek rozmístěných u sebe spolehlivě pokryje i větší povrchy.

Biologický čistič součástek MEWA Bio-Circle

Ve výrobě, v dílně, při údržbě. Tady všude patří k běžnému pracovnímu dni šrouby od oleje, ušpiněné nástroje a kovové díly. Někde je potřeba vyčistit náčiní a jinde odstranit součástku stroje. Když je po ruce čistič součástek, jde to i jednoduše a čistě. MEWA Bio-Circle je bezpečnou a ekologickou alternativou k tradičním mycím stolům se štětcem. Poskytuje nejlepší řešení pro komfortní, neškodné a ekologické čištění součástek. Služby MEWA zahrnují veškerou profesionální údržbu. Jedná se o pravidelné doplňování čisticí kapaliny, výměnu filtru a opotřebených dílů. Pokud nefungují, jak mají, jsou vyměněny do 24 hodin.

Čistič součástek MEWA Bio-Circle nabízí nejlepší řešení pro komfortní, bezpečné a ekologické čištění součástek (Fotky: MEWA)

Kompletní servis

Důkladně promyšlený systém opětovného využití čisticích utěrek MEWATEX a rohoží k absorpci oleje MULTITEX, doplňuje ekologický čistič součástek Bio-Circle. Podnikům v každém oboru se tak otevírají nové možnosti. Díky principu „pronajímání místo nakupování“ je možné efektivně měnit zatěžující procesy a zákazníkům se tak znatelně ulehčuje. Profitují totiž z mnoha výhod. Šetří za nákup materiálů na jedno použití a řeší se tím problémy se skladováním nebo logistikou. Také v případě MEWA Bio-Circle je poskytován pohodlný a všestranný servis. Všechny oblasti služeb umožňují transparentnost nákladů díky jasně spočitatelným sazbám na míru. Zákazníci, kteří tyto záležitosti svěřují profesionálům, šetří nejen náklady, ale také něco aktivně dělají pro životní prostředí.

 

Zbytky z výroby produktů je potřeba optimálně odstranit (Fotky: MEWA).

 

      

 

 

 

      

 

 

Rubriky: Firma | Napsat komentář

Problémy úspěšných

Když se nedaří, je to problém, ale když se daří, je problém ještě větší. Zní to sice jako protimluv, ale jde o současnou realitu ve stavebnictví. Větší stavební firmy reagují na oživení poptávky snahou zvýšit počet svým kmenových pracovníků. Poprvé byla tato tendence patrná v lednu a v následujících měsících se zvýraznila. Vzhledem k nedostatku lidí na pracovním trhu jde zřejmě o trend, kterým se bývalí živnostníci z oboru stávají zaměstnanci, případně jde o přetahování zaměstnanců z menších firem. Původně se postupovalo podle zásady: kde vzít a nekrást, ale nyní se již začínají klíčoví zaměstnanci doslova krást u konkurence. Přitom přeplácení, které to provází, je cestou do hrobu.

A problémy se budou násobit, protože stavebnictví má našlápnuto k růstu i v dalších měsících. Jaro velice rychle přešlo do léta a uspokojit poptávku je čím dál tím složitější. Firmy budou zřejmě zpočátku živit zejména dobíhající zakázky bytových a nebytových domů, zatímco v druhé polovině roku přijde impuls z inženýrské části odvětví. Vše není tak růžové. Kupříkladu v Praze bylo sice v lednu dokončeno 304 bytů, za stejný měsíc však úřady povolily jen 98 nových bytů v bytových domech. A uznejte, pro více než milionové město je to spíš k pláči.

Jakkoliv vše naznačuje, že stavebnictví zažije dobrý rok, nebude lepší než loňský. Celoroční růst v odvětví odhadujeme na 3 % až 4 %. Vycházíme z prohlubujícího se nesouladu mezi nabídkou a poptávkou. Pro rychlejší růst chybí nejen zakázková náplň. Limitem jsou i volné kapacity firem, které v letech stavebního půstu nuceně zeštíhlely.

Odboráři a Svaz podnikatelů ve stavebnictví se dohodli na vyšší kolektivní smlouvě, která bude závazná pro všechny subjekty ve stavebnictví, které mají více než 20 zaměstnanců. Odboráři jsou spokojeni. Dojde k takřka 10% růstu mezd. A šťastně se tváří i lobbistická organizace SPS, protože ve stavebnictví je zachován sociální smír a mohlo by dojít k posílení důvěry v odvětví. To se ostatně ukázalo při nedávném průzkumu ČSÚ, kdy stavebnictví dosáhlo lepších výsledků než zbytek ekonomiky.

Sebevědomí, které tento sektor zažívá, nikoho proto tolik nepřekvapuje. Poptávka po stavebních pracích je skutečně velká a na mnohé stavební materiály se měsíce čeká.

Rubriky: Komentáře | Napsat komentář

Jak řešit v dědickém řízení nemovitost?

V mém životě došlo k okamžikům, kterým bych se raději vyhnul: Zemřel mi blízký člověk například. I v této nelehké situaci je nutné se postarat o nutné záležitosti se smrtí spojených, jako je například vyřízení pozůstalosti po zemřelém. V mém případě je součástí dědictví i nemovitost. Jak mám postupovat a co je potřeba zařídit, když je předmětem právě ona?

Dědic může být buď jeden, což situaci podstatně zjednodušuje, nebo může být dědiců několik. Pak je nasnadě se domluvit, jak s nemovitostí po smrti zůstavitele naložit. Pokud tedy nedojde k upravení poměrů mezi „budoucími“ dědici ještě před smrtí zůstavitele, např. ve formě darování nemovitosti, dojde k dědění, jak jej upravuje občanský zákoník – tedy závětí, odkazem, dědickou smlouvou nebo děděním ze zákona.

Dědictví je projednáváno před notářem, kterého pro tento účel stanoví soud. Ten také zjišťuje, zda zanechal zůstavitel závěť a zda existuje dědická smlouva nebo listiny o vydědění. Je tedy potřeba se připravit na to, že jako dědic budete platit notářovu odměnu, popř. jiné výdaje s tím spojené, jako jsou náklady na odhad hodnoty nemovitosti. Nemovitost bývá obvykle oceňována odborným vyjádřením znalce o výši obvyklé ceny. Nabytí dědictví pak potvrzuje notář usnesením, tím se také dědické řízení končí. Nabytím právní moci usnesení o skončení dědického řízení se jako dědic stáváte vlastníkem nemovitosti.

Změnu ve vlastnictví nemovitosti je samozřejmě nutné oznámit příslušnému katastrálnímu úřadu. Návrh na vklad do katastru nemovitostí podává v tomto případě sám notář. Nemusíte se tedy o nic starat, doporučujeme ale, si případným dotazem přímo na katastrálním úřadě ověřit stav řízení.

Dobrá zpráva je, že od roku 2014 je dědictví osvobozeno od daně, a to ve všech případech, tzn. i v případě dědiců nepříbuzných se zůstavitelem. Pokud hodnota nemovitosti přesahuje pět milionů korun, je nutné její nabytí oznámit finančnímu úřadu. Pokud nehodláte nemovitost prodat, je nutné do 30 dnů od nabytí nemovitosti podat k finančnímu úřadu přiznání k dani z nemovitosti.

Pokud je dědiců více, nabývá se nemovitost do podílového spoluvlastnictví. Dědicové se ale mohou také dohodnout, že nemovitost nabude pouze jeden (nebo více) z nich a ostatní, kteří nemají zájem být spoluvlastníky předmětné nemovitosti, budou dle jejich podílů vyplaceni.

V případě, že se rozhodnete nemovitost po jejím nabytí v dědickém řízení prodat, je nutné myslet na daň z příjmu. Základ daně se v případě prodeje nemovitosti nabyté z dědictví vypočítává z rozdílu odhadcem stanovené ceny v průběhu dědického řízení a cenou, za kterou nemovitost prodáte. Další dobrá zpráva je, že v případě, že měl zůstavitel (nebo vy) nemovitost ve vlastnictví alespoň pět let před jejím prodejem, jste od daně z příjmu osvobozeni za předpokladu, že jde o nemovitosti nabyté děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem, nebo o vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem nabytým děděním od takového zůstavitele.

Pozor také na to, že kupní smlouvu na prodej nemovitosti lze uzavřít až po právní moci usnesení o ukončení dědického řízení. Tímto okamžikem se stáváte vlastníkem nemovitosti. Kupní smlouvu je nutné uzavřít v písemné podobě a podpisy nechat ověřit. Jedno vyhotovení smlouvy se pak přikládá k návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Jelikož žijeme v jedné z členských zemí Evropské unie, je nasnadě zmínit se o jednom ze zádrhelů v případě, kdy do dědictví vstupuje mezinárodní prvek v rámci EU. Otázky příslušnosti v dědických věcech v rámci EU upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 650/2012. Orgán příslušný k projednání dědictví vydá po skončení dědického řízení jednotné evropské dědické osvědčení, které je přímo aplikovatelné v ostatních členských státech EU a prokazuje postavení dědice a jeho práva ve vztahu ke zděděnému majetku. Problém nastává v okamžiku, kdy např. občan Německa zdědí nemovitost v České republice a z tohoto titulu požádá příslušný katastrální úřad o zápis jako vlastníka nemovitosti do katastru. Praxe českých katastrálních úřadů totiž vyžaduje, aby nemovitosti (nabyté dědictvím), jichž se takový zápis týká, byly specifikovány v dědickém nabývacím titulu. Ovšem jednotné evropské dědické osvědčení tuto možnost neskýtá. Nezbývá tedy, než požádat soud v členském státě, který vydal jednotné osvědčení, aby k němu připojil např. výpis z listu vlastnictví, na kterém je daná nemovitost zapsána, a dodat, že do dědictví jsou mj. tyto nemovitosti zahrnuty. Pokud soud nebude nakloněn takovému řešení, je nutné jít cestou žaloby – cesta náročná, zdlouhavá a především drahá. Stejná praxe katastrálních úřadů je například i v Rakousku.

Proces dědického řízení před notářem je obvykle rychlý a efektivní, pokud nenastanou komplikace. Notář vás provede celým řízením a proces zařizování tak nebude zcela jen na vás jako na dědici. Proto i když se jedná o neveselou situaci, dají se její formální aspekty zvládnout bez větších problémů.

Mgr. Jiří Bárta, LL.M.,

partner bpv BRAUN PARTNERS;

Mgr. Kateřina Trzaska,

advokátní koncipientka bpv BRAUN PARTNERS

Rubriky: Právo a legislativa - Poradna | Napsat komentář

Jak dosáhnout dokonale hladkého povrchu stěn za pomoci tmelení?

Nezbytným krokem v technologii montáže konstrukcí suché výstavby je tmelení, závěrečný pracovní úkon, který významně ovlivňuje nejen estetické, ale také stavebně-technologické vlastnosti. Těmi jsou například zajištění stability, dobrých akustických vlastností, požární ochrany nebo potřebné kvality a rovinnosti povrchu. Společnost Rigips nabízí pro kvalitu dokončeného povrchu sádrokartonových a sádrovláknitých povrchů čtyři stupně kvality.

V praxi se používají rozdílná, často subjektivní kritéria, která se kromě rovinnosti orientují především na optické vlastnosti (např. viditelnost formátů desek či viditelnost a zřetelnost spár). Při návrhu konkrétního provedení povrchové úpravy konstrukcí Rigips je nutné vycházet na jedné straně z možností a povahy těchto konstrukcí, na druhé straně z konkrétních podmínek na stavbě a požadavků zákazníka.

Jak postupovat při standardním tmelení (Q2)?

Nejprve je potřeba, aby plochy, které jsou určené ke tmelení, byly suché, pevné, zbavené prachu, mastnoty a nečistot. Před tmelením finální vrstvy opláštění příček musí být konstrukce opláštěné z obou stran podle zásad technologického předpisu Rigips.

Příprava sádrového tmelu

Na úvod celého procesu je potřeba připravit sádrový tmel. Do čisté nádoby s čistou vodou se postupně sype sádrový tmel, dokud nevzniknou „ostrůvky“. Pomalé sypání zabrání případné tvorbě hrudek. Po nasypání směsi do vody se nechá 2 až 3 minuty odstát. Poté se ručně, popř. elektrickou metlou, rozmíchá. V případě potřeby lze směs zředit přidáním vody a řádným rozmícháním. Nikdy se však nedosypává dodatečně prášek. Mohly by vzniknout hrudky.

Tmelení příčné spáry

Poté můžeme začít s tmelením příčných spár. Pro tmelení spár sádrokartonových konstrukcí se použije některý z řady sádrových nebo pastových spárovacích tmelů. Příčnou spáru vyplníme sádrovým tmelem a necháme zaschnout (nejlépe 24 hodin). Po zaschnutí a mírném propadnutí tmelu spáru doplníme a aplikujeme skelnou výztužnou pásku do tenké vrstvy čerstvého tmelu. Po zaschnutí první vrstvy tmelu se spáry přestěrkují, hranou hladítka se tmel roztáhne do šířky a uhladí do ztracena. Konečnou úpravu povrchu – finální tmelení – je možno provést např. pastovým tmelem ProMix Finish nebo ProMix Mega. Spáry po zaschnutí následně přebrousíme smirkovou mřížkou.

Tmelení podélné spáry

Dalším krokem je tmelení podélné spáry. K vyztužení podélných spár se opět používají výztužné pásky. Při použití skelné nebo papírové pásky vkládáme pásku do tenké vrstvy čerstvého tmelu. V případě použití samolepící výztužné pásky se páska nalepí na suchou desku a následně se přetmelí. Po zaschnutí první vrstvy tmelu se spáry přestěrkují do roviny. Konečnou úpravu povrchu – finální tmelení – můžeme opět provést např pastovým tmelem ProMix Finish nebo ProMix Mega a spáry po zaschnutí následně přebrousíme smirkovou mřížkou.

Jak na speciální tmelení v kvalitě povrchu Q3

Jsou-li na tmelený povrch kladeny zvýšené nároky, jsou nutná dodatečná opatření překračující základní a standardní tmelení. Jedná se o speciální tmelení odpovídající stupni jakosti Q3, které spočívá v celoplošném tmelení tzv. „do nuly“.

U sádrokartonových konstrukcí provedeme nejprve základní tmelení v kvalitě povrchu Q2. Dbáme na to, aby podélné spáry byly vytmeleny do roviny a příčné spáry přetmeleny dostatečně ze široka. Pro celoplošné tmelení bez broušení rozmícháme tmel Rifino Top řidší konzistence. Tmelení provádíme pomocí špachtle Rigips pro celoplošné tmelení. Dlouhými tahy naneseme tmel a následně na „tupo“ stáhneme do nuly.

Jak dosáhnout dokonale hladkých stěn

Pro splnění nejvyšších nároků na tmelený povrch je nutné provést celoplošné přetmelení. Na rozdíl od speciálního tmelení Q3 se celá plocha pokryje souvislou vrstvou sádrového tmelu či stěrky v max. tloušťce 3 mm.

U sádrokartonových konstrukcí provedeme základní tmelení. Dbáme na to, aby podélné spáry byly vytmeleny do roviny a příčné spáry přetmeleny dostatečně zeširoka. Pro celoplošné tmelení Q4 použijeme sádrovou stěrku Rimano Glet XL nebo sádrový tmel Rifino Top v takové konzistenci, aby tmel nestékal z lopatky. Po celoplošném nanesení tmelu ho stáhneme pomocí zubové špachtle, čímž se sjednotí výška naneseného tmelu. Následně vyhladíme pomocí hladké špachtle pro celoplošné tmelení.

Špachtlí vedeme co nejvíce naplocho zešikma, tak, abychom neubírali nanesený materiál. Po mírném zavadnutí strhneme drobné kontury např. pomocí fasádní špachtle a přetmelíme „do nuly“. V případě tmelení Rimano Glet XL dbáme na to, aby napojení jednotlivých vrstev probíhalo tzv. „mokré do mokrého“.

Více o tmelení se dozvíte na webových stránkách www.rigips.cz nebo si přijďte tmelení sami vyzkoušet do Školy suché výstavby.

Šikovné ruce pracují pro Rigips

 

Rubriky: Firma | Napsat komentář

Dřevostavby jsou v kurzu – Rigips ukázal možnosti

Přemýšlíte o vlastním bydlení? Slyšeli jste o dřevostavbách, ale bojíte se riskovat? Možná za to může některý z mýtů, které o dřevostavbách kolují. Společnost Rigips, dodavatel materiálu na výstavbu nových dřevostaveb ve Velkých Chvalovicích, ukázala, že obavy nejsou na místě.

Všech jedenáct dřevostaveb ve Velkých Chvalovicích má již své majitele. Dobře odvedená práce stavební firmy a kvalitní materiál od společnosti Rigips zaručuje obyvatelům domů vysoký komfort a pohodlné moderní bydlení.

Původním záměrem investora, společnosti European Elements, s.r.o., bylo použít při výstavbě rodinných domů ve Velkých Chvalovicích zděné konstrukce, do kterých by zabudoval sádrokartonové podhledy. Po konzultaci odborníků ze společnosti Rigips však investor svůj plán přehodnotil a výsledkem je jedenáct zbrusu nových dřevostaveb. „Investorovi jsme doporučili jít pouze cestou suché výstavby, bez kombinace se zděnými cihlami,“ říká Vladimír Kaňka vedoucí regionu ze společnosti Rigips, a dodává: „Důvodem bylo především urychlení celé výstavby a rovněž finanční úspora. Velkou výhodou bylo i to, že nehrozila prodleva s dodáním materiálů, jako tomu často bývá při výstavbě zděných konstrukcí.“

Investor kladl velký důraz na kvalitu jednotlivých staveb. Moderní dřevostavba musí splňovat stejné požadavky na akustické parametry dělících konstrukcí jako každá jiná stavba. Nezbytné je ale použití kvalitního materiálu, který musí odborník vzít v úvahu již při návrhu. Základem dobré akustiky v dřevostavbě je zvolit správnou skladbu konstrukce a dbát na vhodný výběr a počet použitých desek. „V případě Velkých Chvalovic jsme na vnější a vnitřní konstrukci domů použili dřevěné konstrukce z KVH hranolů opláštěné deskami Rigistabil tloušťky 15 a 12,5 mm. Venkovní desky byly zakryty kontaktním zateplením z pěnového polystyrenu. Vnitřní příčky byly vytvořeny z modrých akustických sádrokartonových desek, čímž jsme docílili kvalitních akustických vlastností,“ upřesňuje Vladimír Kaňka.

Mezi pozitivními aspekty, které investora k realizaci dřevostaveb přesvědčily, byla velká úspora energie a dlouhá životnost. Využití dřeva ve stavebnictví má dlouholetou tradici, je to nejpoužívanější a dějinami prověřený stavební materiál. „Pokročilé technologie u nových staveb navíc garantují životnost dřevěné konstrukce okolo 100 let, fasádní prvky pak vydrží zhruba 50 let,“ vysvětluje Vladimír Kaňka. Náklady na vytápění dřevostavby jsou ročně o 30 % nižší než u zděných domů, kde se hromadí teplo nejprve v cihelných stěnách a teprve pak proniká do prostoru. Konstrukce z dřeva také hromadí teplo, ale pouze v omezené míře, proto dochází k vyhřátí místnosti rychleji, čímž se uspoří značná část energie.

Mnoho lidí stále žije v přesvědčení, že dřevostavba v případě požáru shoří rychleji než cihlový dům. Hoření dřevostavby dnes výrazně zpomalují různé protipožární prvky, jako jsou sendvičové konstrukce, nosná konstrukce opláštěná protipožárním sádrokartonem, sádrovláknité desky nebo minerální tepelná izolace. „Konstrukce dřevostavby ve Velkých Chvalovicích splňuje maximální požadavky na požární odolnost. Podhledy a předstěny jsme opláštili sádrokartonovými protipožárními deskami RF a stavební deskou RB, spoje jsme zatmelili tmelem Rifino TOP a rohy a kouty jsme ošetřili páskou NO-COAT,“ říká obchodní zástupce společnosti Rigips.

 Postup prací ve Chvalovicích

 

 

 

 

Rubriky: Firma | Napsat komentář

Dřevěná stavba roku 2019: Které stavby vyhrály?

Prohlédněte si stavby oceněné v anketě Dřevěná stavba roku 2019 a načerpejte inspiraci pro vaše bydlení. Mezi vítěznými díly najdete hřiště, rozhledny, rodinné domy, sruby i dřevěné interiéry. Vítěze v rámci 8 soutěžních kategorií vybrala odborná porota i široká veřejnost.

V anketě letos soutěžilo 106 dřevěných staveb, což je druhý nejvyšší počet v její historii. Pro tyto stavby hlasovalo 14 odborných porotců a široká veřejnost. Ta poslala dřevěným stavbám 44 598 hlasů. Všichni vítězové dostali voňavý dubový diplom, poukaz na 10 000 Kč a pro své soutěžní dílo titul „Dřevěná stavba roku v dané kategorii“. Cenu pro hlasující, 4denní pobyt ve srubu HONKA v Jizerských horách, vyhrál pan Martin Parduba ze Zbirohu, protože svými hlasy nejlépe odhadl skutečné vítěze hlasování.

„Dřevěné stavby prospívají našemu zdraví i planetě a chrání teplo domova. Proto je prostřednictvím naší ankety podporujeme,” vysvětlil cíl projektu Stanislav Polák, ředitel Nadace dřevo pro život. Ta letos zorganizovala už 9. ročník soutěžní ankety, která se tento rok koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana, Ministryně pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Svazu měst a obcí České republiky a za podpory významných partnerů.

Prohlédnout si můžete také finalisty ankety (stavby umístěné nejenom na prvním, ale i druhém a třetím místě), všechna díla letošního ročníku najdete v naší Galerii. Soutěžní díla najdete také v katalogu a na roll-upech, které putují po významných stavebních veletrzích v ČR.

 

Které stavby anketu Dřevěná stavba roku 2019 vyhrály?

Soutěžní kategorie Porota/veřejnost NÁZEV DÍLA SOUTĚŽÍCÍ
Dřevěná hřiště – malá Vítěz veřejného hlasování Domek v korunách stromů Penzion Uko
Dřevěná hřiště – velká Vítěz veřejného hlasování První volnočasový EKOPark Liberec První volnočasový EKOPark Liberec, z. ú.
Dřevěné konstrukce – návrhy Vítěz odborné poroty TRANSBORDER NANTES Huť architektury Martin Rajniš
Vítěz veřejného hlasování Rozhledna na Třemšíně Ateliér Jan Brotánek
Dřevěné konstrukce – realizace Vítěz odborné poroty Hasičská zbrojnice Krásná Studánka TOMIVOS s.r.o.
Vítěz veřejného hlasování Doubravka Huť architektury Martin Rajniš
Moderní dřevostavby – návrhy Vítěz odborné poroty VENKOVNÍ UČEBNA Huť architektury Martin Rajniš – David Kubík, Petr Štambach
Vítěz veřejného hlasování Dům s rodinným hnízdem ARCHCON atelier, s.r.o.
Moderní dřevostavby – realizace Vítěz odborné poroty Tančírna AKADEMIE Libchavy s.r.o.
Vítěz veřejného hlasování Tančírna AKADEMIE Libchavy s.r.o.
Roubenky a sruby – realizace Vítěz odborné poroty NKP Dřevěnka Úpice Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Vítěz veřejného hlasování NKP Dřevěnka Úpice Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Dřevěné interiéry – realizace Vítěz odborné poroty BROADCOM Praha Ing. arch. Libor Kaplan
Vítěz veřejného hlasování Roubenka v Krušných horách OK PYRUS s.r.o.
Rubriky: Soutěže | Napsat komentář

Hledá se nejlepší Urbanistický projekt roku

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českým svazem stavebních inženýrů vypisují již 6. ročník soutěžní přehlídky URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2019.

Přihlášky do soutěže URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2019 jsou otevřené do 10.června 2019, stejně jako přihlášky do celorepublikové tradiční soutěžní přehlídky STAVBA ROKU 2019. Přihlášky najdete na www.stavbaroku.cz.

„Dobrá územní regulace je základ pro rozvoj území i pro úspěšnou tvorbu prostoru, pro život nás všech“, odpovídá na otázku, proč je vypisovaná samostatná soutěž zaměřená na urbanismus a územní plánování, Petr Durdík, předseda Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR a zároveň předseda letošní odborné poroty soutěže.

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s důležitostí územního plánování. Soutěž je vypsána na podporu realizace kvalitních územních i regulačních plánů, urbanistických studií i koncepčních řešení částí územních celků, měst, obcí i krajiny.

Jednotlivé přihlášené projekty a studie budou posuzovány v návaznosti na stupeň a typ předložené dokumentace podle nejrůznějších kritérií, kterými jsou mimo jiné i kvalita a prezentace urbanistického řešení, úroveň celkové navržené koncepce řešení, kvalita a způsob řešení trvalé udržitelnosti z hledisek environmentálních, ekonomických a sociálních. Dalším kritériem pak je i vytvoření podmínek pro kvalitní architektonicko-urbanistický vývoj území, zároveň vytvoření podmínek pro kvalitní dopravní a inženýrskou obsluhu území. Neméně důležitým hlediskem je začlenění řešené části území z hlediska širších vazeb, způsob řešení veřejných prostranství, metodika zpracování předloženého soutěžního projektu, ale také komplexnost řešené problematiky, přehlednost, srozumitelnost a grafické zpracování a další aspekty, které bude posuzovat vypisovateli jmenovaná nezávislá odborná porota.

Předsedou odborné poroty Urbanistického projektu roku 2019 je Petr Durdík, předseda Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Dalšími členy poroty jsou Josef Morkus, za Ministerstvo pro místní rozvoj, Jan Fibiger, předseda Správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Pavel Křeček, předseda České komory autorizovaných architektů a techniků činných ve výstavbě a Adam Vokurka, prezident Českého svazu stavebních inženýrů.

Soutěž i v letošním roce organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, za aktivní účasti všech vypisovatelů.

Hlavním oceněním je titul Urbanistický projekt roku 2019.

 

Na vyhlášení výsledků soutěže URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2019, který bude součástí galavečera tradiční celorepublikové soutěže STAVBA ROKU 2019, se můžete těšit 21. října 2019 v Betlémské kapli v Praze.

Více o URBANISTICKÉM PROJEKTU ROKU 2019 na www.stavbaroku.cz.

 

 

Rubriky: Soutěže | Napsat komentář

Stavba prvního vzorového domu e4 startuje

Společnost Wienerberger, výrobce cihelného systému Porotherm a pálené střešní krytiny Tondach, zahájila stavbu prvního domu z programu Wienerberger e4 dům. Realizace vzorového keramického domu odstartovala dne 12. 4. 2019 na pozemku soukromého investora v Újezdu u Průhonic. Program Wienerberger e4 dům představuje ucelené řešení výstavby cihlových rodinných domů po roce 2020.

e4 představuje novou generaci cihlových domů. e4 domy vyhovují náročným požadavkům směrnice Evropské unie o energetické náročnosti budov platné od roku 2020. Jsou připraveny pro moderní nároky na bydlení a životní styl v následujících desetiletích. Mezi jejich hlavní charakteristiky patří vynikající tepelně-izolační parametry, které vycházejí z vlastností cihelného systému Porotherm a pálené střešní krytiny Tondach. Domy e4 jsou charakteristické vysokou užitnou hodnotou a jsou cenově příznivé.

Vynikající poměr cena/výkon vyplývá jak z konstrukčního řešení, tak ze služeb programu e4, kterépomáhají usnadnit investorovi celou výstavbu e4 domu. „V rámci uvedení programu e4 na trhuv České republice se může zákazník a budoucí majitel rodinného domu e4 opřít ve fázi přípravy o certifikované e4 projektanty. Ti jsou odborně proškoleni v oblasti povinných i doporučených pravidel pro navrhování těchto kvalitních cihlových domů. Konstrukční řešení domu e4 byla vytvořena ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze. Dále v rámci sdružení certifikovaných stavebních firem v programu Wienerberger e4 dům garantujeme termíny dokončení a ceny domu,“ vysvětluje Ing. Roman Busta, MBA, obchodní ředitel společnosti Wienerberger s.r.o. Domy e4 respektují individuální požadavky investora, protože se nejedná o typová řešení. Jejich stavbu lze zvládnout i svépomocí. „Pro zákazníky, kteří si e4 dům staví svépomocí, nabízíme nezávislá kontrola stavby a služby orientované na podporu přímo na stavbě.

Jednou z nich je například odborné zakládání stavby. Pro zákazníky e4 domů jsme zabezpečili přednostní dodávky cihel Porotherm a pálených tašek Tondach,“ doplňuje Ing. Busta. Projekt prvního vzorového domu e4 autora Ing. arch. Bohumila Brůži se stal vítězným projektem architektonické soutěže společnosti Wienerberger, jejímž hlavním tématem byla realizace domů s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB). První e4 dům je naprojektován dle principů e4 tj. jde o dům s celokeramickou obálkou z cihel Porotherm, pálené střešní krytiny Tondach a lícového zdiva Terca. Konstrukčně je využito systému jednovrstvého obvodového zdiva. První vzorový dům e4 v České republice je pro rodinu Ing. Karla Vlčka realizován stavební firmou Harmony SZ, a.s. Ta se spolu s dalšími dvaadvaceti stavebními firmami sdružení Wienerberger e4 dům specializuje na výstavbu e4 rodinných domů v rámci celé České republiky.

Toto sdružení navazuje na 15 let zkušeností a přes 1000 postavených rodinných domů pod názvem Porotherm dům Wienerberger.

Výhody e4 domů pro obyvatele odráží samotný název programu. e4 domy jsou: energeticky efektivní, ekonomické, ekologické a bydlení v nich je zdravé a plné emocí.

+ekonomické – Stavba rodinného domu z keramických stavebních materiálů představuje na soudobém realitním trhu dostupnou a dlouhodobě výhodnou investici. energeticky efektivní – Dům e4, především díky tepelné akumulaci a skvělým izolačním vlastnostem keramických materiálů, snižuje celkové energetické nároky a zabezpečuje tepelnou pohodu uvnitř stavby v zimě i v létě.

+ ekologické – Dům e4 je postaven z přírodních surovin, minimalizuje dopady na životní prostředí a zodpovědně hospodaří s přírodními zdroji.

+ Plné emocí, zdravé bydlení – Domov dle konceptu e4 zajištuje vysokou úroveň bydlení z hlediska zdraví, pohodlí, bezpečí i estetiky. Přírodní keramické materiály nevylučují žádné škodlivé látky a mají vynikající tepelně-izolační vlastnosti.

Myšlenka a principy e4 zaujala i další významné výrobce ve stavebnictví. Partnery Programu e4 a také prvního e4 domu se staly společnosti: Baumit, spol. s r.o., Fisher international s.r.o., divize ISOVER Saint – Gobain, G Servis CZ, s.r.o., Wafe s.r.o., REGULUS spol. s r.o., Schiedel, s.r.o, Siko koupelny a.s., VEKRA Window holding a.s, Pipelife Czech s.r.o., SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s. a CSI a.s.

Rubriky: Ekonomika | Napsat komentář

Rozšíření působnosti společnosti Taconova

Komfortní a vysoce efektivní řešení, která šetří zákazníkům čas a náklady – věrná tomuto heslu vyvíjí společnost Taconova své výrobní a servisní portfolio neustále dál. Nedávno rozšířil podnik specializovaný na inteligentní techniku pro budovy své působení o nový úsek čerpací techniky. To je provázeno obsáhlým přepracováním prezentace společnosti na trhu. Nové názvy výrobků, atraktivní balení, moderní webové stránky a nové brožury – vše v čerstvém designu.

 

Nový Katalog 2019 obsahuje vedle všech ostatních výrobních novinek a aktualizací nyní také kompletní sortiment čerpadel.

Díky sloučení se společností Taco Family of Companies má nyní firma Taconova v portfoliu také vysoce účinná oběhová čerpadla, která se již na trhu úspěšně a dlouhodobě osvědčila. „Ze čtyř je nyní pět,“ vysvětluje Ralph Seewald, CEO společnosti Taconova. „Čerpací technika rozšiřuje stávající oblasti hydraulického vyrovnávání, plošného vytápění, systémové techniky a armaturní techniky. Využili jsme to jako příležitost k dalšímu vývoji našeho působení na trhu – jak analogovému, tak i digitálnímu,“ dodává Seewald.

Nové ceníky pro rok 2019 jsou k dostání ve všech jazycích.

Nové názvy výrobků a prodejní podklady

Stávající sortiment čerpadel Taco se s okamžitou platností prezentuje pod novým názvem a v novém atraktivním balení. Úplně nová čerpadla kromě toho nabízejí inteligentní funkce a zajímavé prvky. O všech přednostech vysoce účinných oběhových čerpadel se podrobně dočtete v nové ucelené brožuře čerpadel, kterou společnost Taconova prezentovala přesně v den konání veletrhu ISH. Nový Katalog 2019 obsahuje vedle všech ostatních výrobních novinek a aktualizací nyní také kompletní sortiment čerpadel a k dispozici jsou rovněž aktualizované ceníky.

Nový Katalog 2019 obsahuje vedle všech ostatních výrobních novinek a aktualizací nyní také kompletní sortiment čerpadel.

Nové webové stránky se zaměřením na servis

„Mimo to pracujeme s vysokým úsilím na našich nových webových stránkách,“ doplňuje Ralph Seewald. V podobě nové virtuální vizitky by společnost Taconova chtěla ještě zvýšit úroveň servisních služeb a vést zákazníka s co nejmenším počtem kliknutí k požadovaným informacím. Moderní, sympatický design zaručuje vizuální zážitek a praktické funkce pro jednoduché ovládání. „Náš slogan ‚Comfort Solutions‘ by neměl být nakonec žádným planým slibem,“ zdůrazňuje Seewald. „Zůstáváme stále v pohybu a těšíme se na úspěšný rok 2019.“

O přednostech vysoce účinných oběhových čerpadel se podrobně dočtete v nové ucelené brožuře čerpadel.

Rubriky: Firma | Napsat komentář

Plastová okna: investice, která šetří náklady

Asi každý majitel staršího domu či bytu to dobře zná: stávající okna vypadají na první pohled stále pěkně. Při bližším pohledu si ale můžeme všimnout vizuálních opotřebení, která vedou k narušení mechanické funkčnosti, těsnosti, povrchových úprav atd. Všechna tato okna však spojuje jeden neviditelný nedostatek a tím je špatná zvuková a především tepelná izolace. Díky ní následně dochází k tepelným ztrátám. Pokud tedy chcete zateplit váš dům, je výměna starých oken za nová zpravidla tou první volbou, prvním krokem, o kterém byste měli vážně přemýšlet.

 

Jakmile začnete uvažovat o nových oknech, narazíte na otázku, jaká okna z jakého materiálu vybrat, protože nabídka na trhu je dnes velmi široká. My se ale nyní zaměříme na plastová okna, která jsou obecně nejvíce cenově dostupná. „Plastová okna mají výborné tepelněizolační a zvukové vlastnosti. Zároveň vám při pravidelné údržbě budou sloužit bez ztráty funkčnosti i desítky let,“ říká Ing. František Hroch, vedoucí divize Plastová okna ze společnosti PKS okna, která se specializuje na výrobu kvalitních českých oken a dveří. Když se pro výměnu oken rozhodnete, je vždy nutné, abyste měli na paměti několik základních zásad. Zaprvé: vždy kupujte okna vyráběná dle originálních postupů a zásad od spolehlivých a osvědčených výrobců. Je to jediný způsob, jak se vyhnout případnému pozdějšímu zklamání. Jen ověření výrobci vám totiž poradí s výběrem oken, provedou kvalifikovanou montáž a navíc ještě poskytnou několikaletou záruku. „Dále vám poradí i s výběrem vhodné konstrukce, kování, zasklení, které splní zejména požadavky tepelného a zvukového auditu nebo projektu s ohledem na bezpečnost při užívání. Odborná firma též nezapomíná na vhodný způsob montáže a ukáže obsluze, jak má okna správně používat,“ uvádí dále Ing. Hroch.

Pojďme se nyní podívat podrobněji na to, jaké parametry rozhodují o dokonalé funkčnosti a kvalitních tepelněizolačních vlastnostech plastových oken.

Hloubka okenního rámu

Laicky bychom to nazvali tloušťka okna. Ta totiž hlavně rozhoduje o tom, jak dobře vám nové plastové okno bude sloužit jako izolátor tepla. Standardně se na našem trhu hloubka okenního profilu pohybuje mezi 70 a 90 mm. Klíčové je ovšem také konkrétní zasklení daného okna.

 

Obvodová těsnění okna

Druhý aspekt, který rozhoduje o tom, jak dobře bude vaše plastové okno fungovat proti úniku tepla, je obvodové těsnění. Existují dva typy – dorazové a středové. Dorazové těsnění najdete na vnějším a vnitřním obvodu profilu okenního křídla. Při jeho zavření vytváří z pohledu vzdušné těsnosti (průvzdušnosti) dostatečně těsné okno. Nicméně tepelná těsnost se dá zvýšit právě dodáním středového těsnění, které rozděluje tzv. funkční spáru na další izolační komoru. Středové těsnění, jak název napovídá, najdete přímo ve středu okenního profilu, kde prostor mezi oběma dorazovými těsněními rozděluje na poloviny. Izolační schopnosti okna díky němu výrazně narůstají.

Počet komor

Mnoho zákazníků se orientuje jen podle počtu komor v okenních rámech. Avšak důležitý není samotný parametr vystihující počet komor, ale tepelný prostup okenní konstrukce. Tato vlastnost se dosahuje optimalizováním tvaru a počtu komor, polohy výztuhy a jejího materiálu. Obecně proto platí, že počet komor není směrodatný k výsledným tepelným vlastnostem.

 

Tepelná propustnost skla

„Pro plastové okenní profily je stále nejběžnější zasklení v podobě dvojskla. Často převládá mýtus o tom, že musíme co nejvíce izolovat. Bohužel to má i svoje slabé stránky v tom, že izolace tepla nám vyhovuje pouze v zimních měsících. Naopak na jaře a na podzim chceme, aby nám interiér přirozeně vyhřívalo slunce, čemuž říkáme solární zisky. Pak dochází ke kombinacím různých typů dvojskel a trojskel v návaznosti na to, na jakou světovou stranu jsou konkrétní okna orientována,“ uzavírá Ing. Hroch ze společnosti PKS okna.

Pokud vám jde o to, aby nová okna plnila co nejlépe svoji izolační funkci, je třeba, aby byla okna vyrobena z kvalitních značkových profilů od ověřeného výrobce, měla optimálně pět až šest komor a dvojité či trojité izolační sklo. To ale není vše! Kromě toho svou roli hrají i stavební parametry, například správné a odborné osazení a provedení izolační spáry. Při výběru oken a jejich montáži byste se proto měli vždy obracet na renomované odborníky, kteří vám poradí, jaké řešení je ideální vzhledem k vašim možnostem a potřebám.

Rubriky: Ekonomika | Napsat komentář